2013-05-09   

Letošní trutnovský Woodstock je věnován obětem násilného poválečného odsunu. Začínáme prodávat vstupenky za stejnou cenu jako vloni. Třetí rok nezdražujeme

Milé squaw, stateční spolubojovníci a stopaři... V májové době, v čase oslav konce řinčení zbraní druhé světové války a v měsíci sazenic vybubnováváme z podhorského ležení rozkvétajících květin a stromů letošní věnování a zahájení předprodeje vstupenek.   Kultovní Open Air Festival „Trutnov 1987-2013“, oslava radosti, léta a setkání pod širým nebem, který se uskuteční od 15. 8. do 18. 8., bude letos věnován obětem násilného poválečného odsunu. Před několika lety jsme festival věnovali siru Wintonovi, který za druhé světové války zachránil stovky židovských dětí před plynovými komorami. Letos chceme připomenout poválečné oběti z „druhé strany“ divokého odsunu. Osudy obyčejných lidí, kteří se mnohdy provinili jen tím, že byli jiné národnosti. Na mnoha místech naší republiky docházelo k poválečným vraždám, násilnostem a nespravedlnostem i na nevinných lidech. Chamtivost a msta hrály nemalou roli, stejně jako zábor Sudet Německem, kdy byla naopak vyhnána řada Čechů, o Židech nemluvě. „V Sudetech po odsunu v podstatě vyrostla jedna generace v cizích chalupách, probouzela se v cizích peřinách a jedla z cizích talířů. Poválečná frustrace se dá pochopit, pohnutky se dají pochopit, ale kolektivní vinu odmítáme,“ zní společnou řečí z našich wigwamů.  


 

Jak víte, Český Woodstock má od svého počátku nejen hudební poslání, ale i názor. Navíc jej dvacet šest let pořádáme právě v bývalých Sudetech, které poválečné vyhnání silně ovlivnilo a změnilo krajinu i složení jejich obyvatelstva. Stopy po odsunu jsou patrné dodnes i v myšlení, a to natolik, že v podobě jakéhosi vymyšleného strašáka ovlivnily i prezidentskou volbu.

Trutnovský Woodstock se vyznačuje nejen hudbou a dramaturgií s charakteristickými zvraty a vtipem, ale i zajímavými návštěvníky a různými dedikacemi. Ctí tradice a připomíná různé osobnosti či události z historie, které jsou nám blízké. Společné setkání není jen o hudbě, ale i o názoru. Věříme, že programová různorodost, ekumenické bohoslužby a tábory indiánů či Hare Krišna, rozšířené o území různých neziskových organizací jsou blízká i vašim srdcím. Letošním věnováním chceme připomenout, co se v místech, kde festival pořádáme, ale i jinde v českém pohraničí a Sudetech, po druhé světové válce dělo. Trutnov se jmenoval Trautenau a je stejně jako zbytek Sudet poznamenán vysídlováním, vykořeněností a nezaměstnaností. České pohraničí bylo násilně dosídlováno lidmi bez vztahu k místu, kteří většinou přicházeli jen rabovat, drancovat a po pár letech odešli jinam. Po odsunu zde téměř nikomu nic nepatřilo a polistopadové restituce zde byly minimální.


Při našem putování krajinou za hledáním nového místa pro festival se s vykořeněností a jizvami v krajině po vyhnání setkáváme dodnes. Pár kilometrů od místa, kde se festival pořádá, ležela například na okraji Krkonošského národního parku zaniklá obec Sklenářovice, německy Glasendorf.  Z před válkou prosperující obce s více než 200 obyvateli, mlýnem, dvěma hostinci a školou dnes zůstaly jen zarostlé základy domů, na jaře rozkvetlé ovocné stromy, boží muka a kamenný most. Domy, které zůstaly stát, v padesátých letech odstřelila armáda. Dnes zde žije ve velmi alternativních podmínkách jeden člověk - pastevec se svým stádem koz.

 

 

 

 

 

 

 

 


Našemu kmeni blízká slova

Několik desítek let po válce je téma odsunu stále živé. Jak připomínal i ve svém vzpomínání pro Český rozhlas "opat chuligán“ Anastáz Opasek: „Udržované a fungující statky většinou prošustrovali a nově příchozí bez vztahu k místu a krajině je nechali zdevastovat.“

Ztotožňujeme se i se slovy našeho náčelníka Václava Havla, který se k odsunu měsíc poté, kdy již nebyl disident a zakázaný spisovatel, ale kandidát na prezidenta v prosinci 1989 jasně vyjádřil: „Myslím si, že by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet, ale myslím si, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit.“ (ČST, 23. prosince 1989)
 

Odsunu a magii často temných a téměř zapomenutých příběhů sudetské krajiny se již léta věnuje a téma přitahuje kytaristu Petra Linharta z Majerových brzdových tabulek (a někdejších zapomenutých Č.P. 8), který se svým sólovým projektem Sudéta a kapelou 29 Saiten poprvé přijede svým vystoupením podpořit náš podhorský kmen.

„Je možné, že letošní věnování někoho zvedne ze židle a vyvolá hodně emocí. Chápeme pohnutky, které k odsunu vedly, ale odmítáme zažitou českou pohodlnou představu o zlých Němcích a hodných Češích. O spravedlivých gardistech s rudočernými páskami, kteří se později stali v řadě případů členy komunistické StB a národních výborů. Oběti a jejich potomci mimo jiné dosud nazývají odsun vyhnáním (die Vertreibung),“ uzavíráme své rozhodnutí slovem Howgh.

 

Lístky jsou v prodeji na festivalových stránkách za loňskou cenu. Za camp ani parkování se v podhorském ležení neplatí! Při objednání 10 vstupenek se dostává jedenáctá zdarma. Díky.

Děkujeme za vaši přízeň a věrnost. Děkujeme i všem hudebníkům a spolutvůrcům magického setkání. Děkujeme za ojedinělou atmosféru, kterou v našem ležení spoluvytváříte. Traduje se, že důležité nejsou kapely, které zde hrají, ale moment setkání. Potvrzují to i slova našeho náčelníka, který měl na festivalu rád právě onu „spikleneckou pospolitost“. Děkujeme. Vážíme si toho, že ačkoliv zdaleka nejsou známy všechny kapely, vyjadřujete nám svoji podporu zakoupením vstupenky. I díky vám si festival může zachovat svoji nezávislost a svobodného ducha nezatíženého všude přítomnou reklamou! Co dodat? Snad jen pro nově příchozí poutníky: jako každoročně se i letos o programu na jednotlivé dny dozvíte až na místě z Festivalového samizdatu. Ctíme moment překvapení a vaše radostné tváře s úsměvy při studování programu jsou společnou odměnou a milým vstupem...

Vstupenky si můžete nyní objednávat na festivalových stránkách www.festivaltrutnov.cz za cenu 980,- Kč na dobírku. Cenu držíme stejnou jako v posledních dvou letech díky podpoře našeho mecenáše Zdeňka Bakaly a při objednání 11 vstupenek se dostává jedna zdarma. V předprodejích a na místě pak bude jejich cena vyšší. Jedním ze specifik podhorského Woodstocku je, že za stanovaní i parkování se u nás neplatí a je zdarma. „To by potom přeci nebyl Woodstock, ne !“

Wakan-Tanka!

 

Dosud vybubnované kapely

JOHN MAYALL (uk/usa), Plastic People of The Universe, Jiří Schmitzer, Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat, SPS, Petr Linhart, Čokovoko, Vlasta Třešňák Band, Kazety, Mňága a Žďorp, Petr Váša & Ty syčáci, Beata Bocek, Sto zvířat, Majerovy brzdové tabulky, Umělá Hmota v původním složení, ZVA 12-28 Band, X-Core, Echt!, The.Switch, Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky a další...