2023-08-02   

Tam-tamy duní, dým se vznáší... Přinášíme žluté poselství s programem jednotlivých dnů našeho Pow-wow. Prosby a žádosti vyslyšeny. Wakan-Tanka!