2022-07-21   

Tam-tamy duní a vybubnováváme Žluté poselství s výběrem kapel na jednotlivé dny...

Wakan-Tanka! Hoka Héj! See you later...

Program Trutnoff Brnoon