2017-06-17   

Hoka-hej, milé squaw a spolubojovníci, pár aktuálních tam-tamů k letošnímu plánovanému Pow-Wow na soukromých loukách nad Hrádečkem

Jak víte, oslavu 30. a neoficiálních 33. narozenin našeho festivalového setkání jsme se rozhodli uskutečnit v duchu připomínky jeho počátků – na soukromé louce a v komornější atmosféře spiklenecké pospolitosti.Poté, když nebyl dlouho znám nový nájemce Bojiště a trutnovská radnice až v únoru oznámila, kdo bude jeho správcem, našli jsme si pro letošní rok nové místo na soukromých pozemcích v okraji obce před Trutnovem. Symbolicky nedaleko místa, kde vše vznikalo – nad Hrádečkem našeho náčelníka. Zpátky ke kořenům na louku. Setkání má evokovat okolnosti jeho vzniku, bohužel možná až příliš... 

Představitelé místní obce pod různými vlivy a v obavách před „hrozícím nebezpečím“ účelově přijali několik vyhlášek, kterými se snaží jeho konání zkomplikovat a ztížit. Prozatím nám zastupitelé odmítají zkrátit noční klid. Co to znamená? Ukončit hraní v deset hodin večer. Nezanedbatelná jsou i pravidla pro „veřejný pořádek“, poplatky za kulturu nebo nehlučení stroji. Vyhlášky a jejich výjimky lze přizpůsobovat a ohýbat podle potřeby.

V současnosti si kapely, kdekoliv se to nebude z jakýchkoliv důvodů líbit, nemusí po desáté hodině ve venkovních prostorech zahrát. Stačí se někomu znelíbit na radnici nebo se na místním úřadě nelíbí druh kultury či svojí sešlostí vytváříte konkurenci místnímu podniku či podnikateli radnici blízkému - a zastupitelé mají možnost nastavit takové podmínky, které jsou likvidační nebo znemožňují či alespoň ztěžují uskutečnění setkání. Zákazy a omezení. Je to svět, v němž chceme žít? Nepošlapat louku, která je ale soukromá. Nehlučet a nepohoršovat. Nekouřit. Ano, píše se rok 2017...

Tento týden, ve středu 15. června, jsme iniciovali další schůzku s představiteli obce Mladé Buky, na jejímž okraji se nacházejí pozemky, kde Open Air Workshop připravujeme. Na setkání jsme se opět snažili domluvit s obcí na různých praktických a technických podmínkách, mimo jiné také na zkrácení doby nočního klidu.

I když naše nadregionální festivalové setkání může být přinosem pro místní teritoria i obyvatele, starostka obce a zdejší zastupitelé to vidí jinak a myslí si bohužel něco jiného. Vyslechli jsme si i námitky o chráněném území, na kterém se ale náš workshop konat nebude. Jedná se o jednáct hektarů soukromých luk a pastvin před okrajem lesa, které jsou panem Ervínem posečené a připravené. Děkujeme. Nyní jsme navrhli a požádali všechny členy místního zastupitelstva, aby se v souvislosti s jejich vlastním strategickým plánem rozvoje obce a klidným průběhem našeho workshopu ještě jednou před prázdninami sešli na mimořádném zasedání a zvažili účelově přijatá omezení. Navrhujeme pro naše Pow-Wow udělit výjimku z nočního klidu a věcně se domluvit, abychom pro vás mohli připravit pěkný program při zachování jeho tradičního ducha a v podobě, jak jej znáte a jste zvyklí. Další vývoj sledujte na našich stránkách a festivalovém facebooku. 

Radujme se společně z přicházejícího léta a See You Later...

P. S.:

Schválené vyhlášky:

Mladé Buky

 

Geronimo Tribe