Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

manta
20.7.2009 22:26

Kraj?o je rakovina ?esk? "popul?rn?" sc?ny.

goo
20.7.2009 21:43

to jooosev: nev?? co mluv??.Na jedn? stran? pomlouv?? Cavalera Conspiracy a na druh? stran? mluv?? o toleranci - v????????

jooosev
20.7.2009 21:31

jako co dodat k tomu co p??ete o Kraj?ovi? Je mi z v?s smutno. Nevim co proti n?mu m?te, co m?te proti t?m kterejm nevad?. Je mi t??ko z toho, ?e i na Trutnov jezd?j lidi kter? neznaj slovo tolerance. Ud?lalo by v?m tolik, kdybyste prost? v dob? jeho koncertu ?li k jin?mu p?diu, a ne?e?ili to a svejma hemzama nekazili n?ladu n?kter?m ostatn?m??? peace a za m?s?c na Boji?ti ;)

he
20.7.2009 21:17

probl?m je v tom, jak u? jsem psal, ?e p?r posledn?ch let ?iju festem v TU na n?hodu, tzn. nev?k na kter? stage, ?i u jak?ho stolu v tu danou dobu budu...a nedej buh, ?e bych se n?hodou vyrojil n?kde kde bude ten vopi??k.....mno.....p??tel?....n?jak to dopadne...na v?echny se t???m..a t??me se....to zas bude jazda ...hehe ...

HanZ
20.7.2009 21:06

manta:To mu j? ??k?m jinak. Necht?j ani v?d?t jak!!! V I P , ty vole to u? ne??k?m nic.

HanZ
20.7.2009 21:02

David: Ka?li nato nem? to cenu!!! P?esn? jak p??e? kdy? se n?m n?co nebo n?kdo nebude l?bit zajdem na PIVKO,KO?KU a bude pohodi?ka.Hlavn? Kl????????d.

David
20.7.2009 20:45

J? tady neobhajuju Kraj?a, jeho hudba se mi nel?b?, a stejn? tak se mi nel?b? Monkey Business nebo Ready Kirken, a n?kolik dal??ch co budou na trutnov? hr?t. Ale vy?e??m to tak, ?e pujdu na jinou stage, nebo na p?rek, nebo na pivo nebo prost? kamkoliv, a nebudu to kazit t?m, kte?? to cht?j? sly?et...

he
20.7.2009 20:39

v r?diu a v tv

he
20.7.2009 20:38

to David : m?? vkus...mysl?m ?e ano....poslechni si monkey a poslechni si ???? ????? zhasni....podivej se na ty kapely otev?enejma o?ima....ka?dej znalej hudby by m?l v?d?t ?e kry?tof je sra?ka...to d? rozum .... ps: a nevim nevim....% kolik je hudby kry?tof a kolik ostatn?ch kapel CZ

David
20.7.2009 20:28

to he: Tak jsem asi z t?ch, co to nech?pe. Jak se nap??klad li?? od Monkey Business, nebo Ready Kirken? Jejich p?sni?ky se taky hrajou v r?di?ch, v televizi.... Nebo podle ?eho se rozhodujete ?e tyto 2 kapely ano, ale Kry?tov ne?

he
20.7.2009 20:21

* nech?pe

he
20.7.2009 20:20

to David: ???e ti nevim, kdo co p??e pod jakejma nickama, ale pravdu ve?, ?e v line up pra?t? do o?? pr?v? tento " um?lec " . Usuzuji dle teho, jak to pra?tilo do o?? m?. J? st?le nev?m, ?e n?kdo nech?me tu nesmyslnost ?e tady m? hr?t...uuuu???? zhasti sv?tla?????? tak zhasni ??????

David
20.7.2009 20:09

Tak jsem si myslel spr?vn? na co jsou ty VIP l?stky. Tak?e si d?te pivo za polovic, a nav?c m??ete ze sebe d?lat v?rn? a skaln? fanou?ky, a l?zt kapel?m do m?st kde kon?? z?da a za??naj? nohy :))) D?kuji, nechci. J? si d?m pivo tam jako v?ichni ostatn? a p??ze? kapel?m vyj?d??m v kotli pod podiem

David
20.7.2009 20:05

Taky v?m p?ipad? ?e s t?m kraj?em to p??e po??d jeden a ten sam? ?lov?k pod r?zn?mi nicky? V seznamu kapel je cca. 100 um?lc?, ale "v?em" vad? jenom kraj?o. Divn?... PS: Pro v?echny "punk??e" co cht?j? kel?mkovat, myslel jsem ?e punk m? b?t hlavn? o toleranci, nebo se pletu?

manta
20.7.2009 20:02

Na co jsou dobr? V.I.P. l?stky? Na to, ?e se dostane? do V.I.P. hospody co je za podiem a m??e? si tam d?t pivo za polovi?n? pen?ze t?eba s kraj?em. A chrstnout mu ho do ksichtu. Jinak ten V?chet?v n?zor je tro?ku mimo. Po bitv? je ka?d? gener?l. V?ude se m??e n?co st?t, na takov?chto akc?ch nikdy nelze zaru?it 100% bezpe?nost.

pamela
20.7.2009 19:53

V line up vid?m kry?tof s kraj?em....to je n?jak? legrace :: ? pank??i...chystejme se ...kret?n ...

Krist?na
20.7.2009 19:38

zdrav?m, jedna technick?: chci se zeptat, jak asi dlouho(zhruba) trv? ne? p?ijdou l?stky, j? je zat?m nem?m, proto?e nejsem p?i pen?z?ch a budu je moct objedn?vat a? na za??tku srpna... m?m se sm??it s t?m, ?e je budu kupovat na m?st?? D?kec ;)

HanZ
20.7.2009 19:30

M? to pov?dej ,taky se t???m do l?zn? :-)))

David
20.7.2009 19:26

Taky t? zdrav?m? Jak je? J? sem skoro po??d v rachot?, u? se t???m na vytou?en? "odpo?inek" :)))

HanZ
20.7.2009 19:20

Jinak zdrav?m Davida. pEaCe.

HanZ
20.7.2009 19:17

JO JO to m? taky napadlo :-)))

David
20.7.2009 19:11

T?eba do backstage? A k ?emu ti to jako bude dobr??

HanZ
20.7.2009 19:08

krakatice: J? tomu taky moc dob?e NEROZUM?M :-((kam jako se chce? dostat co???

Pankac z Plzne
20.7.2009 19:07

Hele j? m?m s po??d?n?m fes??k? velkou zku?enost jeliko? sem jich p?r po??dal a spolupo??dal a na trutnov jezdim ka?dej rok... a myslim si ?e tady mluv?te hodn? hrdinsky !!! pokud V?m zem?e na fest?ku ?lov?k a 40 je jich zran?n?ch myslim ?e bych skon?il s fest?kama aspon na 10 let taky ... a myslim ?e n?kter? z V?s kter? maj hrdinsk? prupov?dky by s fest?kama skon?ili do konce ?ivota :(

krakatice
20.7.2009 19:02

JAK? VYHODY??? T?EBA SE DOSTAT TAM KAM SE BEZ N? NEDOSTANE? :)

Nazgul
20.7.2009 18:34

krakatice: V.I.P. l?stky??? Pro???? Jak? by to m?lo v?hody???

jup
20.7.2009 18:30

V?chet jen ?ekl n?zor..... na co? m? pr?vo! on by prost? skon?il! co ud?laj prav? organiz?to?i je na nich! j? bych nekon?il,leti?t? bych nechal.....kdy? p??je bou?ka velk? s?ly a mysl?m ?e na slovensku j? znaj? i z minul?ch let(tatry) tak V?m n?pom??e nic!

HanZ
20.7.2009 18:12

No Dogs!!! Ne Psi!!!

David
20.7.2009 17:46

O t?ch psech no nen? na webu, ale p??mo na vstupence, ?e je z?kaz vod?n? ps? do are?lu. Opravdu ty psy sebou nevozte, ani do stanov?ho m?ste?ka. Vy si pak budete u??vat koncert v are?lu, a chud?ka psa nech?te n?kde samotn?ho

Marfuscha
20.7.2009 17:27

kurva,ted sem prijela z majty,ta pohoda je zkurvenej pruser!!!!!!!!

20.7.2009 17:27

PSA SI NEBER,BUDE TRP?T

Marfusha
20.7.2009 17:15

Uz se tady o tom mluvilo a myslim,ze na strankach to je-psa nebrat,do arealu ho DIKY BOHU nepustej.

Roman
20.7.2009 17:11

Dobr? den. Mohu se zeptat, zda-li je mo?n? vz?t sebou na festival i psa? Nemohu tuto informaci nikde nal?zt. D?kuji...

krakatice
20.7.2009 16:46

?koda je ?e v trutnov? nefunguj? v.i.p l?stky,nebo se pletu???

Petr
20.7.2009 16:21

Jinak soulasim s t?m, ?e stromy na Boji?ti jsou nebezpe?n?j??, tak?e s t?m, ?e leti?t? je nejv?c nebezpe?n? bych se opravdu nechlubil, hlavn? ?e Geronimo nepokra?oal hl??kou o programu jak p?es kop?r?k ka?d?ho druh?ho festivalu, jeliko? to je blbost

Petr
20.7.2009 16:09

Ano, jsou to nevyrovnan? individua a po?adatel by jim m?l po jejch ?letu st?ihnot p?sku jako v?ude na z?pad? a do deseti si sp?? napo??ej s?m, pot?ebuje? to.......

David
20.7.2009 16:04

S n?zorem Martina V?cheta v tom ?l?nku absolutn? nesouhlas?m. Ano, je to tragick? ud?lost, ale nevid?m d?vod, pro? kv?li tomu p?estat po??dat festival. A to ?e je na leti?ti mi nep?ijde jako velk? riziko. Mysl?m ?e na boji?ti je riziko mnohem v?t??, proto?e narozd?l od leti?t? n? tu m??e hrozit p?d stromu.

lbm
20.7.2009 15:53

Je pravda ,?e to co je v tom ?l?nku je docela nen? moc f?r v??i organiz?tor?m pohody.

BM
20.7.2009 15:46

P?e?etl jsem si ten ?l?nek co tady poslal z vzkazem n?jak? slovensk? ja(asi J?no??k) a nic idiotsk?ho v n?zoru V?cheta jsem nena?el,m?m na to ne?t?st? ?pln? stejn? n?zro. Prvn? co m? napadlo jsk jsem to vid?l v televizi, ?e je kokotina d?lat festivaly na leti?ti, tak ty mil? J?no??ku b?? se vycpat a svoje nad?vky si nech pro sv? balk?nsk? kamar?dy.

eqeq
20.7.2009 15:39

http://lubenskalodyha.wz.cz/, pro ty pro ktere je Trutnov stale prilis za dlouhou dobu

ja
20.7.2009 15:04

Martin V?chet ty idiot!!! pozdrav z Pohody http://www.pluska.sk/politika/2009/07/s-pohodou-by-mali-skoncit.html

ketys
20.7.2009 14:30

zdravim..cavalera conspiracy.........mazec!!!!!!co vic si prat....geronimo dekuji...uz mi tu chybi jen scream of the lambs:)))))

Nazgul
20.7.2009 13:58

J? jsem cht?l kel?mkovat v roce 2001 antichartistickou svini Korna. Bohu?el mu p?esunuli koncert. Mysl?m, ?e v extr?mn?ch p??padech je hozen? kel?mku (ale ne lahve nebo ne?eho, co m??e zranit) legitimn? vyj?d?en? nesouhlasu. Ov?em nikdy bych nic nehodil na interpreta je proto, ?e si mi jeho tvorba nel?b?, a nesouhlas?m s h?zen?m kel?mk? pod p?dium.

Kitaro
20.7.2009 13:34

Mahoney: nechci rozpout?vat novej flame, ale nezapom?nej na jedno - Kraj?a tam pozval Geronimo (a spol.), co? je mimochodem po?adatel tohohle ??asn?ho festu. A pro?? Aby ho tam n?kdo kel?mkoval? Aby rozpoutal n?jak? boje mezi n?v?t?vn?ky? To asi n?, ?e ... Nav?c, co je to (vystoupen? Kry?tofa) v porovn?n? s t?m, co se stalo na Pohod? ... tro?ku v?c tolerance mezi n?mi, o tom snad ten Trau? je

Mahoney
20.7.2009 13:18

Jo, cht?l bych upozornit na chybu - vedle v odkaze "V?clav havel" je tahle v?ta:-- V?clav Havel v roce 2007 slavnostn? dekovov?n za n??eln?ka FESTIVALU u jeho? po??tku ji? v roce 1987 st?l. -- nem?lo by tam st?t dekorov?n??

Mahoney
20.7.2009 13:15

Hlas lidu, hlas bo??! To by si m?ly kulturn? v?edy uv?domit...

VYHONI
20.7.2009 13:13

M?HON?: A PRO? BY M?L PO??TAT DO DESETI,ON M? NAPROSTOU PRAVDU,PROST? TO JSOU JELITA!!!!

Mahoney
20.7.2009 13:09

Petr: chce? snad ??ct, ?e ti co vykel?mkovali Cs?kovou, Alkehol a celej tenhle pochybnej spol., byly "psychicky nevyrovnan? individua" jak ty ??k???? Po??tej do deseti, ne? n?co ?ekne?!

Peta z CL
20.7.2009 12:56

Hej Davide neni dnes moc dobre tak to ber omg!

Peta z CL
20.7.2009 12:55

www.youtube.com/watch?v=IURwtl1TLn4 co k tomu doda (snad jen Moc )

Peta z CL
20.7.2009 12:51

No rika se uz par let ze to nebude na bojisti :) ale vis jak to je vzdy to povolej.Takze i letos :D jj to totalni nasazeni sem rad ze je zas uvidim vysolenej jak had v nalevu :) 12:49 musim do prace :( PiJaV?IVeC

Petr
20.7.2009 12:23

Prost? psychicky nevyrovnan? individua jsou v?ude a takhle to dopad?....

Kitaro
20.7.2009 11:57

wolov?, kel?mkama to za??n? a takhle to pak kon?? :-(: http://kultura.idnes.cz/po-robbenu-fordovi-hodil-opily-divak-lahev-bohemia-jazz-fest-predcasne-skoncil-1yq-/hudba.asp?c=A090720_101153_hudba_ob

Fred
20.7.2009 11:27

Peta z CL: U? ti n?kdo ?ek ?e to neni na Boji?ti!!!! .-)))))))

David
20.7.2009 11:14

11:10, Co je to za v?k?ik do tmy? :D Kdy? tak sleduju tvoje post?ehy, uva?uji nad t?m, ?e n?kte?? jedinci by m?li m?t omezen? p??stup k internetu :)

Peta z CT
20.7.2009 11:03

Blue Effekt Svihadlo Cankisou Sto Zvirat kurtyzani Dukla vozovna The Prostitutes Houba Prague Ska Conspiraci Visaci zamek Skyline Jiri smicer Big city Indians PRIMAL SCEram Jolly Jocker Psi vojaci Monkey Business Leniwiec LOrd Bishop Akurat 100 Stupnu Nasrot 123 min SPS Marta a rasputin Mnaga A Zdorp Plastic people of the Univers Enter Shikari Anti-Flag Noise Conspiraci Spiritual kvintet Locomotiv

David
20.7.2009 10:50

10:48 V?dyt totaci hrad budou. Prosimt? si nejd??v p?e?ti program, a pak n?co pov?dej...

Peta z CL
20.7.2009 10:29

no jo no co se da delat tak treba Totalni nasazeni to by taky slo

Petr
20.7.2009 10:26

Ty si mi teda znalec, kdy? nev??, ?e Ministry minul? rok ukon?ili ?innost=D

lola
20.7.2009 10:20

?esk? l?po ?ekej ti?e :))))

Peta z CL
20.7.2009 09:51

Ceska Lipa- Ceka lipa-Ceska Lipa

Peta z CL
20.7.2009 09:47

Precetl sem si ze tam bude Krajco no to ne.Radsi Krucipusk a nebo Ministry.Proste neco tvrdsiho.A ne love song pls pls pls :)))

Peta z CL
20.7.2009 09:11

Sem velice potesen ze se to opet odehraje v divadelni antifeatru.Kdyt kdyby to bylo jinde tak uz by to nebyl ten spavny ceskoslovensky Woodstock. Dofam ze vyjde pocasi :D prosim prosim at neprsi vyslete kourove signali do nebes.Este 31 dni :( tak lidi dorazte a uvidime se tam. Muhahaha. Hou domluvil sem("").

Peta z CL
20.7.2009 09:01

Ahoj trutnovaci minuli rocnik sem vynechal ze zdavotnich duvodu,ale letos se dostavim na bojiste.Uz se moc tesim hlavne na Pro- Pain byl sem na nich v Litomericich je to fakt velice dobra kapela.No a samozrejmne uz ve ctvrtek zahajeni je velice prijemna zalezitost kdo to nevidel nevi o co prichazi :) .Jinak se uz moc tesim na to az zakalime s prijemnymi lidmi.Tak lidi dorazte v co nejvetsim poctu.

Niky
20.7.2009 00:03

Jede n?kdo z Ostravy, okol?, ?i alespo? z Moravskoslezk?ho kraje?:)

He?mi
19.7.2009 23:16

Takovejch mo?nejch m?st, to je jak kdy? bych cht?l jet na czechtek tam se taky je?t? den p?edem nev?d?lo kde to bude. Douf?m, ?e si vyberu to spr?vn? m?sto. (ferda)

V??a
19.7.2009 22:55

Zdrav?m 8), v minul?m samizdatu jsem se do?etl ?e se na konci festivalu bylo n?jak? velk? bubnov?n? - nechyst? se nyn? n?co podobn?ho? Nev?m o co p?esn? ?lo, odez?r?m z ?tr?ku, p?esto mysl?m, ?e to mohla bejt fakt sranda. Peace&Jazz man?ci, m?jte se 8)

ALFONS
19.7.2009 22:47

To Smajl : ,,rybi?ky,rybi?ky,ryb??i jedou!"nebo jak to je :-)))))) pank?? kanourskej 22:47

HROM
19.7.2009 22:41

kone?n? je tady s v?ma sranda,ale j? m?m nejp?esn?j?? informace,trutnov se kon? u m? na zahrad? za bar?kem v ?u?ovic?ch kousek od k?rovic. u? se na v?s moc t???m ?aj

Smajl
19.7.2009 22:25

Co blbnete lid?ky s tou prach?rnou?! To je p?ece jasn? u? dlouho ?e je to na tom b?je?n?m m?st? "Na boji?ti"! http://kultura.idnes.cz/trutnovsky-festival-jeste-letos-zustane-na-bojisti-bude-venovan-palachovi-1bp-/hudba.asp?c=A090222_180126_hudba_ob

Nervova zauzlina
19.7.2009 22:17

A ja slysel, ze to ma bejt na ruzynskym letisti. Program bude zverejnenej tyden dopredu na tn.cz a jidlo zajistuje Mc donald....

manta
19.7.2009 22:03

Joo, je to na leti?ti v HK, bude to takov? dru?ba s hiphop kempem. ?epice s rovn?m k?iltem a halhoty s rozkrokem proklat? n?zko s sebou.

troSKA
19.7.2009 21:46

ahoj, taky bych se cht?l p?ipojit k dotazu jestli to je letos na prach?rn? nebo na leti??u v hradcu? a taky jak to bude s programem? m?s?c p?ed festem a program nikde. jedu teprve po p?t? tak to moc nezn?m a pot?eboval bych n?jak? info. p?edem d?kuju za odpov??

manta
19.7.2009 21:02

S tou prach?rnou to neber na 100% Zept?me se rad?ji je?t? hanze, on o tom v? ze v?ech nejv?c.

hejhul
19.7.2009 20:59

honza: jo,u? letos je to tam :)

honza
19.7.2009 20:42

nev?te jestli je to letos u? na Prach?rn? ?

lulu
19.7.2009 19:41

lidi?ky je?t? m?s?c!!!! hola hola trutnov u? n?s vol?

troSKA
19.7.2009 19:01

to na t? pohod? je docela pr?ser. ono aji to co se stalo ve ?tvrtek ve VIZOVIC?CH nen? moc v klidu. sp?? bych ?ekl p?kn? na pi?u. ale bohu?el takov? vjeci se st?vajou. to je asi tak kdy? val?? p D1 tak taky nigdy nev?? jestly se vr?t?? dom.

troSKA
19.7.2009 18:53

katka: tak quli tomu ?e tam jede? s d?tmi tak se teda pomodl?m a? nepr??, av?ak by aspo? ve st?edu ve?er m?lo trochu zachcat, a? m??em na sebe nan?st ob?adn? bahno, a barvy m?ru. 18:52 ja v?era ? (prase to nen?) PEACE AND PUNK

ka?ka
19.7.2009 17:04

Ahoj, m?m tip na p??jemn? festival na Morav?, Beseda u Bigb?tu http://www.besedaubigbitu.cz/, leto?n? alternativn? sc?na nab?z? zajimav? jm?na. P?ije?te, nebudete litovat. Skv?l? atmosf?ra :-) Mezi ??inkuj?c?mi nap?. Besh o droM, Felix Kubin, 100?C, Budo?r star? d?my, Milo, Vetroplach, Yvonne Sanchez, Swordfishtrombones, Sporto, Hudba z Marsu, OTK, Foolk, Anna K., Hm..., Slow Tension, Sad Harmon


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168