Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

havana
30.7.2009 20:58

to BM : Srovn?vat kry?tofa s t?mito jm?ny, to si d?l?? prdel, ne?

BM
30.7.2009 20:58

Dne?n? um?lec ani? by o to v takov?m mno?stv? st?l je v?c viditeln? ne? kdysi i kdy? je dobr?, tak je v o??ch men?inov?ho ??nru ?patn?(je to ur?it? druh ??rlivosti). Pokud chcete prosadit sv? um?n? mus?te si vyd?lat a tak v?s bohu?el jde vid?t(je t?eba to rozeznat). H?zejme kel?mky na b??dily jako je Alkehol, nebo na p?etv??ku(Velk? Mev?dice), ne na n?koho kdo neco d?l? dob?e, ale je ho vid?t.

BM
30.7.2009 20:48

Je to hodn? zaj?mav?, byl tu a bude Matu?ka, Neck??, Pilarov?, K?es?an. Schmitezr, Ml?dek , Holzman,Pelar, Spiritu?l atd. ?ada z nich(vet?ina) v m?di?ch v jist? dob? tak ?asto a nikdo se neozve. Proti nikomu nic nem?m, tak jako nem?m proti Kraj?ovi. Je to v?estran? um?lec. Vy co tady ?vete jste neza?ili tu dobu co my. Kraj?o je kus svobodn?ho sv?ta, tak si tak max.otev?te hubu a u?te se ?cty.

tropauerK
30.7.2009 20:45

V?dy u? si ??k?m n?????, u? nic nepi? k tomuto pseudop??b?hu, tak naposled: nel?b? se mi to , nep?jdu tam, ale je fakt, ?e nazp?vali p?se? "Poezie" od V. T?e???ka!!! Sice blb?, ale pro mn? je to sign?l dobr?ho Richardova vkusu. Rozhodn? nejlep?? p?se?, co jsem od nich sly?el... Tak u? se na to fakt vyserme a t??me, t??me, t??me se !!!!!!

Ungas
30.7.2009 20:23

P?esn? tak, v loni touhle dobou to tu m?lo ?pln? jinej n?boj a te? se mr?e z v?s nech? vyto?it jednou kapelou. M? je to v?dycky fuk, kam zrovna dojdu a bav? m? to tam,tam z?stanu.Podle pl?nku kapel se ??d?m fakt, ?e minim?ln?. Ale letos si ty Kry?tof nejsp?? pohl?d?m, proto?e to bude v??n? mela. 20:22 medv?d

Cruz
30.7.2009 20:13

Draky Plastiky na hlavn? stage !

2th stage
30.7.2009 20:09

Mysl?m, ?e nem? cenu rozli?ovat, jestli loni byla kapela na hlavn? sc?n?, nebo na "druh?" . Nikdo to tady zat?m nerozeb?ral, tedy jen m?j pocit, ?e druh? sc?na se stala naprosto rovnocenou hlavn?. Moc se mi to l?bilo, n?kolikr?t se stalo, ?e v?t?? dav byl na druhe stage a v?c to tam pa?ilo. Byl to dob?r tah, douf?m, ?e to tak bude i letos, douf?m i ?e zas pote?e Urquel a Birell, bez toho to nejde.

medved
30.7.2009 19:54

a j? myslel ?e pank??i maj? ten v?kend sraz v moravsk? t?ebov? na festu?!... ka?d? rok se mus?m na trutnovsk?m festivale sm?t t?m bore?k?m a ma?enk?m s ??rama, kte?? i ?tvrt? festivalov? den vypadaj? jako by vylezli ze salonu, no... punk is dead... at ?ije underground...

Pankac z Plzne
30.7.2009 19:47

prosim prosim pozvete SLOBODNOU EUROPU pls pls kdy? byla v Plzni tak sem na n? byl ale byl se vy??zenej a nepamatuju si z toho nic :D prosimt? Geronimo - SLOBODNA EUROPA ze slovenska sou to taky takov? old-hippie a punks v jednom :D diky ti a PLASTIC PEOPLE NA HLAVN? STAGI a ne jak minly rok prosimt? co t? to napadlo je dat na 2.

Pankac z Plzne
30.7.2009 19:43

Hele nakonec si vsici plzensk? punx zapogujem ai na Krystofa a? budem ??dn? zdun?n? :D j? byl na pivku a trochu se mi vy?istil mozek od t?ch kapitalistick?ch kal? :D jo jinak pak sem byl nasranej ale v podstat? sem cht?l ??ct toto : ?e znam lidid kter? na trau?i jsou navle?en? do hip?s?ck?ho oble?en? a nad?vaj na pr?ci a kapit?l :D a v pondel? ch?taj, obl?knou se do kv?dra a do prahy do kancel??e

Bet
30.7.2009 19:36

Kitaro - J? u? se tam moc t???m!

tancik
30.7.2009 19:14

nech?pu v?s. Taky Kraj?a zrovna nemus?m, tak na n?j holt nepujdu a poslechnu si n?co jin?ho, ne? H?zen? kel?mk? mi p?ipadne dost uboh?, tot?ln? pod ?rove?. Jste fakt trapn?...

troSKA
30.7.2009 19:09

Kitaro: FEST BLAZNU to je dobr?. j? se t?eba za bl?zna pova?uju. :-)

he
30.7.2009 19:05

seru nato..a seru na kry?tof...obloukem se jim vyhnu...abych pak nemusel prosed?t zbytek festu na hajzlu ( rozum?j toi-toi )....tak jak je tomu v?dy, kdy? je n?hodou usly?im n?kde v r?diu. pro v?echny..toto jsou slova dobr? v?le....nem?n?m se tady u? zabejvat kecama...tak jako tak seru na to a seru na n?. V?dy jsem si fest v TU u?il a bude tak tomu douf?m i letos -----

vzduchie
30.7.2009 18:56

MARTINEK: Hele ur?it? existuje i n?jakej festival jen pro punk??e, ?e? Tak je? tam a nejezdi na festival, kde se stav? na toleranci a pohod?. Kry?tof nen? takov? krok mimo, jako t?eba loni Chinaski, nebo kdysi Chaozz. Nechte to na nich. Kdy? se budsou chovat na podiu jako trotli, tak si kel?mek hod?m taky, ale v???m, ?e to rozjedou v duchu Trutnova a fand?m jim i v?m netolerantn?m.

Stefulina
30.7.2009 18:56

Pozv?te pros?m na leto?n? ro?n?k Vypsanou fixu!!Nikdo je pr? nepozval...bez nich to nebude pravej ?Trutnov!!!!

vzduchie
30.7.2009 18:53

xxx: Za to ty jsi super ?lov?k. To by mne zaj?malo, zda ti p??tel? ??kaj? xxx, nebo se jen neum?? podepsat, kdy? takhle odsuzuje?... (medv?d)

Ale?
30.7.2009 18:52

Podle toho, co tu ?tu, se Kry?tof na Trau? hod? v?c ne? vy netolerantn? pitomci, co si hrajou na intelektu?ly. P?eji jim mega ?sp?ch, proto?e jsem je vid?l a jso kurva dobr??????.

Kitaro
30.7.2009 18:52

petr, nave: p?esn? tak, u? si ten fest leckdo p?ivlast?uje a p?r dikt?tor? by r?do rozhodovalo, komu palec nahoru a komu dol? ... ??m v?c se Trau? bl???, t?m v?c mi p?ipad?, ?e se to tady stup?uje, ale negativn? :-( ... ?ekal jsem ?pln? jin? p??sp?vky - jak se v?ichni t???me, m?sto toho plno nen?vistn?ch v?pad? :-( ... bejt neznalej a p?e??st si posledn? str?nky, tak si ?eknu - fest bl?zn?

MARTINEK
30.7.2009 18:49

ja tam zajdu taky...s 50-ti k?mo?ema pank??ema s kel?mkem ...haha..to bude ?oro moro ...

vzduchie
30.7.2009 18:48

To, ?e to masov? hraj? r?dia, p?ece je?t? neznamen?, ?e je to banda popov?ch tupc?. okud se n?kdo trochu zaj?m?te o d?n?, tak v??te, co kapela hraje mimojin?. Nap??klad jejich akustick? turn? bylo zaj?mav?. A pokud chcete kr?tkozrace n?koho hned kel?mkovat, tak jste hor??, ne? ti ?amp?ni...

vzduchie
30.7.2009 18:47

Tak se t?m Kry?tofem tolik ne?erte. P?ejte si a? pr?? a ?erven? bl?to poznamen? ?ate?ky na?ehlen?ch blbe?k? nav?dy. P???t? u? nepojedou. A vy, kter? jezd?te na Trutnov kv?li klidu a toleranci tady p?ece nemus?te d?lat revoltu a h?zet ?p?nu a sprost? vulgarity na jin?. J? osobn? jedu letos na Trutnov po jeden?ct? a klidn? ??k?m, ?e na kapelu Kry?tof zajdu se zv?davost? a o?ek?v?n?m.

troSKA
30.7.2009 18:45

av?ak asi p?ed m?s?cem sme se bavili o sprch?ch na festech a ??kala m? ?e tam ve spr?e nikdy nebyla, ?e se na to m??e vysrat, ?e gdy? je ?lov?k na v trutnov? tak t? musijou c?tit a? dom do brna. 18:44 medved METAL FOREVER

/I/
30.7.2009 18:43

ty se? pako nave

troSKA
30.7.2009 18:41

marfush: tak to u? je docela drsn? si v trutnov? ?ehlit vlasi. ch?pu ?e holky hygyenu pot?ebujou, a pochop?m aji kdy? si tam lidi um?vajou hlavu, ale todle je fakt moc. se mnou tam jezd? str?c a letos pojede po t?et? aji jeho mlad?. je to takov? slu?n? holka co zajde na discot?ku, nehul? nechlast?. myslel sem si ?e za t?ch ?est dn? co tam b?v?me nav?t?vi sprchu tak aspo? t?ikr?t.

nave
30.7.2009 18:37

to aby jste se postavili za p?ska?e a postupn? lidem ??kali, kdo sem pat?? a kdo ne, co??....je to HNUS, p??tel?...tolerance-mrtv

xxx
30.7.2009 18:34

t?m ?e p?ijede Kry?tof, p?ileze akor?t v?c tohodle zna?kov?ho undergroundu...

Marfusch
30.7.2009 18:31

XXX: to mas recht!!!!driv bylo bojiste obleceny do nejhorsich hadru,aby se clovek mohl bavit a ted dyz tam clovek potka ty pekne obleceny,do znackovejch,tak vrti hlavou.A to ja vam takhle potkala ve sprchach slecnu,co si zehlila vlasy!!!!!! :D

kuba
30.7.2009 18:30

kry?tof n??

xxx
30.7.2009 18:26

d??v tam nejzdilo tolik ?amp?n? jako te?

Solidarnosc
30.7.2009 18:23

maRTINEK NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE a v?ichni Ti bez trocha tolerance, hr?valy tam opravdov? sra?iky a nikdo ani "mrvou" nehnul.

maRTINEK
30.7.2009 18:12

kry?tof NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

m?sa
30.7.2009 17:59

Zdrav?m, nem?te n?kdo n?jka? info kdo bude hr?t v ned?li? Chci zjistit o koho p?ijdu...:-(

manta
30.7.2009 17:55

Plze? nen? jedin? m?sto, odkud jezd?j na trutnov pank??i.

Marfusch
30.7.2009 17:53

2Roubas: Dekuju!snazim se :) 2 ostatni:at rikate ano nebo ne,uz se mi to slusne znechutilo-ne trutnov,ale bojim se,co tam budu potkavat za lidi..Takovy co nedokazou primhourit oko?Agresory nebo lidi kteri jako obranu shazuji druhy?Ale vsichni sou v pohode!!Nazor muze rict kazdej,ale proc ty nadavky? "Copak te zloby neni na svete uz dost" :) A ted z jinyho soudku:za kolik bude piiivecko??Co?

LSD
30.7.2009 17:51

bojovn?k geronimo zasel senemo nesv?r?. bude boj kel?mky!

O?ECH
30.7.2009 17:37

MANTA :A JAK? V?DY? TADY JEDEN PSAL ?E TAM NEPOJEDEOU:))

manta
30.7.2009 17:32

J? stejn? v???m tomu, ?e kraj?o nedosp?v? ani jeden song. Pank??i se o to postaraj. Oni se s ni??m neserou.

THC
30.7.2009 17:28

jo a je?t? n?co,ZAHUL?ME A UVYD?ME:)))))))))

jeff
30.7.2009 17:24

v?chet za??n? nejak blbnout.Kry?tof na Trutnov - haha. To bude asi t?ma undergroudovejma ko?enama, kter? m? tenhle indij?n-kr???k-zlatn?k v jedn? osob?, zapu?t?n? v nejakejch sra?k?ch....

THC
30.7.2009 17:22

u? toho nechte lidi?ky,bu?te v pohod?:) v?dy? jedeme na woodstock

plom
30.7.2009 17:19

jee, chybi mi carka mezi vic a min :)

plom
30.7.2009 17:17

Skoda penez, ktery se prosustrujou na Krystof. Za to mohlo bejt neco vic min komercniho. Ale treba nedostanou zaplaceno jako New York Ska-Jazz Ensemble :)

roubas
30.7.2009 17:07

Kv?li n?zoru n?koho jin?ho (Martina V?cheta a jeho parti?ky), ?e konfrontace Trutnova s n???m, co n?kdo pova?uje za sr... (Kry?tof), m??e p?in?st n?co zaj?mav?ho? Howgh! P.S. Sejdeme se v pogu... i se zelvou, prasetem, co nen? prase, ale divo??k, a mravencem

roubas
30.7.2009 17:06

Punk?? z Plzn?: Mysl?m, ?e by fakt byla ?koda, kdyby va?e parta z Plzn? nedorazila. V?dy? na Trutnov? je nejlep?? pr?v? to, jak tam spolu prolnou lidi ze v?ech p?l? n?jak?ho pofid?rn?ho soci?ln?ho ?eb???ku. Ale v?echny spojuje pr?v? ta tolerance a l?ska a ?cta ke svobod?. A pro? si n?co takov?ho nechat uj?t a (podle m?) pr?v? t?m ten pank??skej n?dech svobody ochudit?

roubas
30.7.2009 17:04

Marfusch: jsi jedni?ka a zaslou??? pochvalu za vytrvalost m?rnit hork? hlavy :-) Kamil, TroSKA: z?le?? na tom, koho ?lov?k pova?uje za "prav?ho" pank??e... pro m? je punk absolutn? svoboda, ale i tolerance. Tak?e m? n?kte?? "fakt prav? pank??i" dok??ou i nasrat, proto?e prost? otravujou - to nemluv?m o tom, ?e kdy? pot?ebuju c?go, nebo mi zrovna na n?co chyb? p?r korun, tak se zept?m...

olin
30.7.2009 17:04

jojo. a kdyby to nebylo na Boji?ti, kter? m? ur?itou atmosf?ru, tak je z toho podpr?m?rnej festival, p?? ten program je furt dokola se opakuj?c? slepenec. Kry?tof, to u? je posledn? bobek

Olin
30.7.2009 17:00

mysl?m, ?e Geronimo je pako. m?l by dostat na tlamu Ivane!

havana
30.7.2009 16:46

jen?e m? ta skute?nost, ?e tam bude hr?t kraj?o, pr?v? tu atmosf?ru kaz?. A nesprav? se to t?m, ?e pudu n?kam hodn? daleko, a? ten krypl bude hr?t. Douf?m, ?e u? to je posledn? ro?n?k, proto?e s takovouhle tam p???t? rok bude hr?t s?mer issa a v ned?li m?sto dhol foundation to budou zav?rat Eva a Va?ek. nazdar

Ghost
30.7.2009 16:37

No tak z Kry?tofa teda zrovna nad?enej nejsem, ale ?ekl bych, ?e kdo nechce tak prost? p?jde jinam. Stejn? jako to ud?l?m j?. Mnohem v?c se mi va?ila krev, kdy? jsem ka?dej den musel chodit do stanov?ho m?ste?ka kolem ?erven?ho stanu Leo?e Mare?e :-D To byla teprve podle m? r?na pro festival... Peace...

Ria
30.7.2009 16:36

Pane Pank??i z m?sta chutn?ho moku, l?d? jsou ruzn? a punka?i jsou taky jen lid?, tud?? ruzn?...a mysl?m ?e i takov? "citliv?" zamilovan? pank?? soucit? i s n?kter?mi texty pana Kraj?a :b , proto si mysl?m, ?e by si nem?l mluvit za n?jakou spole?nost...nebo si snad mluv?? Pankov?ho lidu? :b

freak
30.7.2009 15:55

Co bl?znite? Kdy? se mi nel?b? kapela Kry?tof, tak prost? nebudu na jejich vystoupen? a nemusim si tu na diskuzi l??it svoje komplexy. Zkr?tka je tu ?irok? ?k?la ??nr? a kapel, a p?ijde mi dost stupidn? ?e?it tu co je komer?n? a co ne. Co je vlastn? komerce?? To bychom pomalu mohli ozna?it KA?DOU kapelu jako komer?n?, pokud za vystoupen? bere pen?ze ne? Ka?lete na to a u?ijte si atmosf?ru !

Ungas
30.7.2009 15:41

Pankac z plzne: hele tak to fakt d?k za prodlou?en? ?ivota sm?chem. U? po p?e?ten? tv?ho t?et?ho p??sp?vku jsem se za b?icho popadala..voe...obdivuju tvoji logiku a v?bec to, jak m?? r?d matematiku....joo, fand?m ti :-DDD a jdu si to do??st d?l.. 15:39 m??a B??a

Evik
30.7.2009 15:32

Juch???,u? aby jsme sed?li na lavi?k?ch v TRUTNOV? :-)))))))

hajn? Rob?tko
30.7.2009 15:11

ka?dej kdo je takovej ubo??k ?e jedinej zp?sob jak um? vyj?d?it sv?j vkus (n?zor) je to ?e za?ne h?zet kel?mky si zaslou?? jedin? -/ p?est?ihnout p?sku a sbohem a ??te?ek

Nikol
30.7.2009 15:02

ooo tak u? se to bl???. a nech?pu co v?m vad? na KRY? TOF. kdy? je tam nechcete tak m??ete j?t jinam nap?. na jinou stage:-) ale h?zet na n? n?co a nad?vat jako v roce 2006 na Ivu :-D NECH?PU :-D

tomas
30.7.2009 14:57

velk?mu pank??ovi z Plzn?:Prob?h,co ty jsi za balvana.Za ka?d?m slovem vole a sra?ka.Pro? p??e? tak agresivn??Hlavn? proto se do tebe v?ichni pustili.A ?esky taky neum??.N?jakou chybku nap??e ka?dej,ale ty m?? v ka?d? v?t? zh?v??ilost.V?t?ina pank???,co jsem poznal jsou pohod??i,ale ty jse? zakomplexovanej,agresivn? blb.Podle m?.

troSKA
30.7.2009 14:40

kamil: tak to n?v?m jestli je pravda. j? su pank?? a hrozn? r?d bych jel n?kdy na moravskou, ale bohu?el je to stejnej term?n, a trutnov si prost? uj?t nenech?m. a spousta pank??u s kter?ma sem se mockr?t bavil na n?j?k?ch festech m? ??kaly to stejn?. me2d 14:39 LOVE AND PUNK

Marfusch
30.7.2009 14:07

jak myslite,zbytku trutnov stale prijde jedinecny.A ne nijak zvlaste komercni...

kamil
30.7.2009 14:05

hele j? m?m taky spoustu kamar?d? pank???,ale kdy? jsem se jich zeptal pro? nejedou na trutnov tak mi odpov?d?li ?e na trau? jezd? pank??i kte?? si na n? akor?t hrajou,po??dn? pank??i jezd? na moravskou,jak u? to tady n?kdo psal.

Marfusch
30.7.2009 14:04

a je to tady zas-zhanobeny tam tamy,clovek by fakt cekal podnetny prispevky nebo teseni se a misto toho nadavky.jinak petre bo kdo to psal:pankac se neohanel toleranci,on rikal,ze my ji mame plnou hubu a skutek utek.on tolerantni neni,on je pankac-a ortodoxni :D bez kompromis?!ale pankaci-nechat si veci kazit v podstate drobnosti-no to bych nemohla strcit frnak nikam.Delejte plzensti punks

Pankac z Plzne
30.7.2009 13:56

KURVA SNAD SI TU JE? T? M??EME VYJ?D?IT SV?J N?ZOR OSOBN? NE??J? tu na nikoho z V?s na?to?il vole a jen sem napsal ?e Kry?tof a Kraj?o sou zmrdi nejv?t?? a hned ste se do m? pustili ... TOLERANCE M?R A HIP?Z?CK? KECI ? LY STRANOU a za?ali ste ?to?it vole ... fuj VITE CO ?? VEMTE SI TY VA? E TIBETSKY VLAJKY NA ZADA A DO HUBY NAKY TY HIP?Z?CK? HESLA A JEDTE PA?IT NA KRAJ?A ... A NA PANK??E SERTE :)

adam
30.7.2009 13:54

si n?jak chytrej ,si asi velkej drs??k n

Petr
30.7.2009 13:53

Tak pro? netoleruje? Kry?tof, kdy? se tady tou toleranc? tak oh?n??? :D Nebo si tak r?d proti?e????

HanZ
30.7.2009 13:52

Ty vole nebl?zni!!! Jsem Plzen?k a jsem nato py?n?. Ur?it? se zn?me Miges atd. co?? J? jezd?m od roku 1999 pro m? jsou to L?ZN? a n?jak? Kraj?o m? nem??e rozhodit.

Pankac z PLzne
30.7.2009 13:51

LOL ty voie vy si tady vsici hrajete na M?R TOLERANCI a takov? v?ci a HIPPIES a takov? p??oviny - a kdy? tu nekdo ?ekne n?zor za sebe a za plnou hospodu Pank??? v Plzni tak jde ta va?e skurven? Tolerance a zasranej M?R do prdele :D ste jenom atrapy ... HIPPIES HIPPIES a nakonec se z nich vyklubaj voby?ejn? a vyma?t?n? ?ech??ci ...

adam
30.7.2009 13:48

nejrad?i by m?l d?t p?es dr?ku akor?t tob?,ho_no jsi v ?ivot? ud?lal a soud?? jin?.a ur?it? t? nep?irovn?valy k Jirousovi.

Pankac z Plzne
30.7.2009 13:44

Ja se na to nevyseru HANZI ... Ja jsem p?esv?d?en o tom ?e TRUTNOV byl v?dy Punkovej a Undergroudovej .. p?ed 20 lety kdy? byl jeho 1. bo 2. ro?n?k na n?m hr?li dohromady PUNKOVY a UNDERGROUNDOVY skupiny - sam pat?im mezi plzen?ky a jak sem sly?el n?zory tak t?m pank???m kter? na trutnov jezdili r?di , Kry?tof n?m skazil chut voe

HanZ
30.7.2009 13:40

panka? z Plzne: Ne POD KOPCEM jsem sv?ma nesed?l na Bo?kov to m?m z ruky :-)))) Ned?lej z PLZEN?K? tupce a vyser se ra?i nato !!!

Pankac z Plzne
30.7.2009 13:37

ja sem nerikal ze znouzecnost sem nejede kvuli kry?otfovi ale rekl sem ?e sem se ptal jako kokot Keina pro? nejedou jakto? no a von furt takov? odpovedi a nakonec sem pochopil ?e mo?n? tu?il ?e tam tak? sra?ka bude hr?t,mimochodem znouzecnost je minim?ln? punkov? kapea z plzn? je jich tam mnohem v?c a t?eba o nich ani nev??,ty trutnov?ku,tim chci ??ct ?e t?eba vubec nev?? kolik punx jede z plzne

lunetik
30.7.2009 13:36

pankac z Plzne: je magor a dela vsem pankacum ostudu!!!

HanZ
30.7.2009 13:33

pank?? z Plzn?: Hele j? jsem taky z PLZN? dokonce se zn?m osobn? i s kapelama kter? si tu zminoval ale ?e by letos nehr?li na Trutnov? kuli n?kej kapele to fakt ne!!!

david
30.7.2009 13:30

punk je u? d?vno mrtv?

pankac z plzne
30.7.2009 13:29

Hanzi : ty si s nasi pankovou partou jezdil ka?dy rok na tru???? ?e to tak jist? v?? - nav?c si asi v?era sed?l se mnou a dal??ma 40 pank??ema v hospod? v Plzni ne? pod kopcem ... NO KRYSTOF !!!

pankac z Plzne
30.7.2009 13:26

Ty voe si ty clovek?? :D ja mam sice ted asi 1500 jen?e to je upe na v?echno ch?pe?? :D ja nedelam jenom na festy :( nedostavam od maminky nooo ... navic Trutnov je a? p???t? m?s?c to budu m?t v?c pen?z ... a nav?c sem ?ikal ?e sem bl u? na n?kolika festech tak?e ta pen??n? t?sen je fakt velk? no :D ale punk jede d???l :D

Petr
30.7.2009 13:24

Tak u? i do punku do?la komerce, wow, nakonec si punk??i ost??haj? ??ro a daj? se na jin? styl, jeliko? ten jejich je u? moc komer?n?=D A to ti t?eba nevad?, ?e E!E a podobn? punkovky hrajou i na hrozn? komer?n?m rock for people a dal??ch velk?ch na?ich festech? =D

HanZ
30.7.2009 13:24

pankac z Plzne: 70-100 pank??? z Plzn? nebl?zni kde sto sebral co??

cd
30.7.2009 13:19

Pankac z Plzn?: tak na trutnov m??,p?itom moravsk? je o dost levn?j??. a o pank??e tam nouzi m?t nebude?:))))

pankac z PLzne
30.7.2009 13:17

Jooooo na to ?e Trutnov byl puvodn? PUNKOVY festival a pank?? tam nebude skoro ?adnej nooo :( jinak Marfuch- kapely komer?niho typu stale p?ibivaji - skyline - a tento rok u? ai je?t? komer?n?j?? kapela - Kry?tof + Anti Flag - dal?? sice Punkova ale zato 100% komer?ni kapela ktera na te sve komer?nosti vyd?lala r?doby punkov? miliony dolar? :D fuuuuj

Marfusch
30.7.2009 13:10

no,je fakt,ze pankacu kazdej rok ubejva-ale to asi nebude jen krystofem.a pribejva vic lidi,kery jedou proste na fest a nezajima je,ze ma nakou ideu-je to proste moderni.a pankaci-opravdu povazujes trutnov za komercni festak??to bylo trochu prehnany,ne?


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168