Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

Leni?ka
11.8.2009 22:55

Hoj lidi, p?id?v?m se k dotazu, tento rok nezbylo na ticket na fest,ale r?da bych n?co podnikla t?eba ve st?edu, nev?te o n??em v bl?zk?m okol?? D?k moc za rady,klidn? pi?te i na mail.D?ky a u??vejte!

lojza
11.8.2009 22:01

jeste ze ve ctvrtek nebudou enter shikari,to bych asi do pondeli nevydrzel, moc piju a prijet v patek me staci.

Dejna
11.8.2009 21:44

Ahoj, mo?n? jsem slep?, ale nem??u tu naj?t nikde mapu are?lu, p??p. mapu, jak se dostat do are?lu z n?dra??..porad?te? D?ky..

jen
11.8.2009 21:14

Zdrav??????????m:-), neni n?hodou u? n?jak? akce v trau?i ve st?edu? t?eba v klubu n?kde nebo tak n?co? d?ky za info:-) ps: sakra taky neumim ty zv??ata :-D... hlavn? ?e sem se v?m tlemil:-D

? ?rka
11.8.2009 20:48

To HanZ(dodatek): Zapomn?la jsem pozdrav. PEACE,ale j? je?t? k tomu p?id?m nirvanistick? LOVE(nemysl?m osobn?),EMAPTHY

kurv?
11.8.2009 20:43

do ps?ch jater, primal scream u? ve ?tvrtek???!!! tak s t?m bych teda v?bec nepo??tal ?e daj? headlinera u? prvn? den. tak?e su u?et?en? cesty do trutnova a p?kn? nasran?! ?ao snad za rok

? ?rka
11.8.2009 20:43

To opica: No a co,tak zase pozn?m, kdo napsal kter? filosofick? text. Ka?d? zn? n?co jin?ho. ale uzn?v?m ty zv??atka se budu muset dou?it,t?eba od Tebe-nem??u poznat toho medv?da,pak tu ?elvu ?i co a toho brouka?D?kuju, kdy? mi n?kdo d? v?d?t jak se jmenuj

opica
11.8.2009 20:30

to se? ale dobr? pako kdy? nepozn?? zv???tko na obr?zku. Hlavn? ?e se t???? na kry?tofa.. hamba hnus

? ?rka
11.8.2009 20:13

HanZ: Jasn?. To v?? ?e se pozn?me bez probl?m?, v?dycky se pop??u v?sti?n?,tak?e to bude vpohod?. Jinak taky jedu ve ?tvrtek. T???m se.PA

? ?rka
11.8.2009 20:10

No ty v?ci okolo z?chod? v?bec jsou fakt nechutn?. Bahno je taky hrozn?,ale zase je legrace-j? toti? v?dycky jak je vstup na konci stanov?ho m?ste?ka, v?dycky spadnu,proto?e je tam kope?ek a ono se to klou?e a tak si ?eknu, no jo jsem zase na Trutnov? a kamar?dka prohl?s?,?e u? zase za??n? ta spr?vn? z?bava :.)

HanZ
11.8.2009 20:07

? ?rka: OK. Tel. jsem si opsal ......tak ti p?snu a d?me n?kde spicha j? jedu ve ?tvrtek. M? ur?it? pozn?? :-))))) PEACE.

? ?rka
11.8.2009 20:05

Jinak j? se teda hodn? t???m na Primal Scream a na Kry?tofa.Ale pak taky na spoustu dal??ch skupin. U? se nem??u do?kat,a? pojedu vlakem z Kol?na sm?rem do Trutnova.m?sto Trutnov je taky hrozn? moc kr?sn?,tak?e se i r?da projdu z n?dra?? na festival a zp?t, do obchodu a v?bec na n?m?st? a tak celkov?.

Jo?o
11.8.2009 20:04

nazdar. chyst? sa do Trutnova aj niekto, kto bol tento rok na Kr?kore? nech si m?m s k?m da? p?r p?v :-) ?aute v?etci za p?r dn? na Boji?ti!

? ?rka
11.8.2009 20:01

To Messi: No j? taky v?bec nepozn?m v?dycky to zv??e hned napoprv?. Ale na?t?st? se ty obr?zky st??adj? a pak tam je obr?zek gorily a tu pozn?m. Je jich hodn? a stoj? to dost n?mahy-mus?m n?kolikr?t klikat.Jdu na to, jsem zv?dav?, co tam budu zase m?t.... :D

Martin
11.8.2009 19:24

Tak doufam snad tam nechytnu prase?? k?ipku... :-D

Nazgul
11.8.2009 19:10

Ten kel?mkot?ckovej bordel u? mi tolik nevad?, nav?c za ta l?ta jsem si na n?j zvykl (ne? se zavedl v?kup a ukl?zec? ?ety, b?valo to mnohem hor??), ale to chc?nkov? bahno kolem st?nk? je ot?esn?. Kapacita WC a piso?r? je rok co rok poddimenzovan?. A nejhor?? je to ve stanov?m m?ste?ku.

? ?rka
11.8.2009 19:08

To HanZ:No tak to by si byl moc hodn?:-) J? bych teda cht?la zelenou, ?lutou a b??ovozelenou. Kdy?tak mi p?sni je?t? na email,at se domluv?me podorn?jc.Jinak moc d?kuju:.)Kdy?tak je?t? mobil na m? je 724164364.

Messi
11.8.2009 19:01

Cus, kua gde je program? Nerad bych dorazil na Cavalera Conspiracy a videl Krystof....to by me asi jeblo....Dikes za info :-) PS: sakris hodinu nemuzu prijit na jmeno toho zvirete na obrazku....to je dost ujetej antispam...:-))))

roubas
11.8.2009 18:15

Ch?pu, ?e n?kdo je kv?li tomu ?tvrtku na?tvanej (u Klaarky by m? jej? ne??ast rozhodn? mrzela - kv?li n? samoz?ejm? :-)... Ale po posledn?ch zku?enostech, kdy ve ?tvrtek hr?ly skv?l? kapely (a hlavn? jak? to je skv?l? ve??rek), se dalo ?ekat, ?e n?co takov?ho nastane i letos... Tak?e kdy? jsem v ?ervnu nastupoval do pr?ce, jasn? jsem ?ekl, ?e ve ?tvrtek 20. srpna budu d?lat max do t?? :-) turtle

Klaarka
11.8.2009 18:05

To? teda taky z toho nejsem zrovna na v?tvi, proto?e m?m t?? volno a? od p?te?n?ho odpoledne... :-(

Prd
11.8.2009 17:59

No tak to si snad d?l?te prdel ?e ve ?tvrtek budou hr?t Pro Pain i Primal Scream......se z toho vykot?m...to u? na fest nemus?m ani jezdit kdy? dojedu a? v p?tek....to je p?kn? ojeb?vka teda:(

Michal
11.8.2009 17:57

?e n?kde le?? kel?mek nebo t?cek ch?pu, prost? lidi jsou nacamran?, tak jim to spadne. To je v pohod?. Ale to ?e n?kdo nech? bordel u stanu a odjede to mi vad

grower
11.8.2009 16:59

M? tam sp?? vad?j ty hovna, n?jak? t?cky s rozdupanejma kel?mkama m? sou u prdele.

alice
11.8.2009 16:40

Je???, co tady ?e??te? Sme na fes??ku, ne v CHKO.

jm?no
11.8.2009 16:37

To by m? teda zaj?malo, kdy? to po sob? v?ichni sb?r?te, kde se tam v?dycky veme ten ukrutnej bordel... Asi jen ode m?...

jm?no
11.8.2009 16:30

nojono, tak sem teda prase. A je?t? ch?iju kdekoliv, jen ne do kadibudky, tak to budu tuplovan? prase..

Nika
11.8.2009 16:30

V?te n?kdo od kolika budou hr?t Kry?tof?

paul
11.8.2009 16:30

jinak co se t?k? ko??, m? osobn? se tam nikdy nestalo ?e bych nena?el v pr?b?hu festivalu n?jak? ko? kde bych vyhodil kel?mek nebo jin? odpad a nikdy nehled?m dlouho, mysl?m ko? kter? nen? ?pln? pln?. nikdy nic neh?z?m na zem. ale v?echno je jen o ?lov?ku...

paul
11.8.2009 16:26

jm?no, ty bude? p?kn? v?l, ale co u? s tebou, norm?ln? ?lov?k m? u stanu b?hem festivalu n?jakou igelitku kam d?v? sv?j odpad, tu pak p?ed odchodem s are?lu vyhod? do kontejneru kter? b?v? ka?d? rok p?istaven? ve stanov?m m?ste?ku kousek od vstupu ze stanov?ho m?ste?ka do are?lu, ten kontejner jsem tam nikdy nevid?l upln? pln?, s?m do n?j h?z?m odpad a? v ned?li...

David
11.8.2009 16:23

to jm?no: Kdy? nepo??t?m vajgly, tak jsem na zem nic nevyhodil. Kel?mek od pivka d?m v?dycky sb?ra??m, t?cek od klob?sy hod?m do ko?e a sebrat v pond?l? r?no bordel u stanu, nah?zet ho do pytle a odn?st do popelnice mi probl?m ned?l?. A kdy? je pln?, tak to polo??m na zem k n? a hotovo

j?chym
11.8.2009 16:20

A je?t? jedna veled?le?it? v?c, kraj?o pr? hraje v p?tek, tak?e zdrhnout n?kam hodn? daleko...

j?chym
11.8.2009 16:20

A je?t? jedna veled?le?it? v?c, kraj?o pr? hraje v p?tek, tak?e zdrhnout n?kam hodn? daleko...

j?chym
11.8.2009 16:17

?asov? harmonogram je opravdu d?le?it? v?c, tady je : za??tek ve ?tvrtek, konec v pond?l? r?no.

tejnor
11.8.2009 16:11

Postr?d?m tady ?asov? hamonogram, je to docela dule?it? v?c.

jm?no
11.8.2009 16:02

d?te do prdele s tim moralizov?n?m, ste trapn?. Vy tam za ty ?ty?i dny jako nic nehod?te na zem? Nic nenech?te n?kde le?et? A nav?c kam to mam jako vyhodit, kdy? odpadkov? ko?e jsou pln? u? od ?tvrtka..?

Ungas
11.8.2009 15:59

Ji?ik...no, ale zas na druhou str?nku se ??k?, ?e kdo se nepobleje, chlast? pod svoje mo?nosti :-D

PANU JMENU
11.8.2009 15:53

TAK TO JSI POMERNE NEVYCHOVANY PRASE JESTLI NEJSI SCHOPNY PO SOBE UKLIDIT! NJN HLAVNE ZE PLATIS UKLIDOVE CETY....

douf?m, ?e tam nebudu pot?ebovat kadit.
11.8.2009 15:53

douf?m, ?e tam nebudu pot?ebovat kadit.

Ji?ik
11.8.2009 15:46

Ahojky lidi, taky v?m tak bu?? srdce, kdy? si uv?dom?te jak se ten leto?n? ro?n?k bl??? a co se tam zas bude d?t :0))) To zas bude v ?lej?ch nablito :0))) A nebo op?t u m? za autem :0)))

jm?no
11.8.2009 15:44

2 paul : v cen? l?stku je zahrnuta ??stka pro ?klidov? ?ety, tak?e si tam budu d?lat bordel jakej chci, p?? jsem si to zaplatil. V hospod? po sob? taky neum?v?m n?dob?... A oni ten stan po fes??ku vemou i s t?m bordelem, co je uvnit? a hod? to cel? do p?istaven?ho kontejneru, tak?e si mysl?m, ?e to nen? nic hrozn?ho.

HanZ
11.8.2009 15:35

? ?rka: J? m?m ?lutou,?ervenou,b??ovo zelenou a zelenou.............KLIDN? TI JE V?NUJI .

? ?rka
11.8.2009 14:58

AHOJ V?em.R?da bych se zeptala, jestli by mi n?kdo nev?noval ?lutou p?sku z roku 2006 a b??ovo-zelenou z roku 2008? Samoz?ejm? bych to necht?la zadarmo. Vyrovnali bychom se po domluv?.D?kuji moc.

David
11.8.2009 14:58

jako lidi, slovo "DOVOLEN?" je od toho, ?e si ji beru a jedu na Trutnov!!! HOKA H?J TRUTNOVE

paul
11.8.2009 14:53

je?t? to tady tak pi?te vy ?oulini jak? jste prasata nevychovan?, j? si ka?d? rok po fes??ku ??k?m kolik tam je vol? kte?? si po sob? ani neuklid? odpadky, nato? ti co tam nechaj? stan a pochopiteln? i s t?m bordelem kolem.

jm?no
11.8.2009 14:45

J? si ka?dej rok koup?m ten nejlevn?j?? stan co se?enu, nejl?pe na aukro.cz a v?dy ho tam nech?m. Je to celkem praktick?. V pond?l? mi b?v? u? tak blb?, ?e bych ho stejn? asi neslo?il... u? jen 9 dn

Nazgul
11.8.2009 14:37

aki: Dovolen?, zn??? Velmi praktick?. Jinak dle IDOSu se to d? stihnout vlakem a busem za rovn? 4 hodiny (Brno 18:44, Boji?t? 22:44).

Ungas
11.8.2009 14:33

MAx a j? celej rok poka?d? kdy? jedu p?es Boji?t? krout?m hlavou a ??kam si, kter? pako zapomn?lo odjet. Tak?e jo, ?ek? tam na v?s :-D

MAx
11.8.2009 14:16

Minulej rok sme tam nechavali stan doufam ze tam na nas bude cekat :)

11.8.2009 14:11

majka: jj. m??e?!!! t?eba i d??ve :-))))))

majka
11.8.2009 13:54

nev?te, jestli je zase mo?n? stanovat u? od st?edy???

jitka
11.8.2009 13:44

tomik tam siprogram koupis.a stan je misto dost

troSKA
11.8.2009 13:28

jasn? ?e jo. k dost?n? sou aji l?stky na V.I.P. tribunu

Tom
11.8.2009 13:23

Ahoj lidi?ky, jedu na trutnov prvn? a m?m dotaz jestli je mo?n? sehnat n?jak? ?asov? rozpis kapel, jak? p?sni?ky budou hr?t a v jak?m slo?en? p?ijedou a jestli mo?n? zakoupit m?stenky do stanov?ho m?ste?ka, nerad bych m?l stan n?kde kde bude v noci hlu?no.

aki
11.8.2009 13:03

pracuju do 18 hod. a bydl?m v Brn?, auto nem?m, tak?e m?m asi holt sm?lu, ale sere m? to KUREVSKY! lupen asi prod

mar?a
11.8.2009 12:59

primal scream!!!! juch?!!!to bude j?zda ve ?tvrtek

Petr
11.8.2009 12:57

kubajs: jenom ti co utrp?li zran?n?.....

To Aki
11.8.2009 12:51

V ?em je probl?m, nemak?? snad do p?l noci, PS budou hr?t stejn? tak nejd??v zrovna v tu dobu a do Trutnova se d? dojet skoro z ka?d?ho m?sta u n?s za 4 hodiny.

kubajs
11.8.2009 12:49

sly?el sem,?e ten kdo byl na festaku Pohoda tak ma vstup na Trutnov zdarma nev?te n?kdo jesti je to pravda??

aki
11.8.2009 12:45

kurva v?chete si d?l?? prdel, zase ty nejlep?? kapely ve ?tvrtek. j? si koupil l?stek na leto?ek jen kv?li Primal Scream kte?? m?li je?t? ned?vno na last.fm psan? datum 21.8. tak ted kurva nevim, mus?m toti? ve ?tvrtek do pr?ce. fakt super, hlavn? ?e kry?tof hraje v p?tek. letos je ten program jinak hodn? hodn? slab?...

tropauer K
11.8.2009 12:44

F?ha Primal S u? ve ?tvrtek. to bude j?zda....

Amee
11.8.2009 12:39

to taur: ?e pr?v? na l?sku je obr?zek, ?e je to zak?zany, tak se rad?i pt?m :)

taur
11.8.2009 11:54

to amee:jasn? osobn? fotit i potit se tam m??e ?pln? ka?dej jak je libo...

Amee
11.8.2009 11:36

Nev?te jak to bude s focen?m? Jestli se bude moct fotit na osobn? fo??ky?

Pro Radka
11.8.2009 11:27

To m??e? i v Trutnov?.

radek
11.8.2009 11:22

Na polsk?m Woodstocku sme si mohli norm?ln? zaparkovat auto hnedka vedle stanu, Gaura-Nityananda !

Netty
11.8.2009 11:10

Tak u? se n?m to bl???. Brzy u? budeme sed?t ve vl??ku a p?t ohnivou vodu.

Somin
11.8.2009 11:02

taur: hele at bude chcat bo sv?tit slunce, u?iju si to tak i tak... tak?e m? n?jako po?as? neovlivn? v z?bav?, ale co jsem tak ?etl tak by m?l b?t konec srpna (co? toho 20-23.8 skoro je =D) slunn?

taur
11.8.2009 10:49

je?t? p?id?m j? jeden z dotaz?...nev?te n?kdo jak? bude od 20.8 do 23.8 2009 po?as?????Nikde jsem to tady nena?el a to jsem hodn? p?tral....

Somin
11.8.2009 10:35

Tak lupen je doma, tak?e u? se mooc t??im na tu pohodu a na skv?l? lidi tam, tak?e 20. na boji?ti ;)

Ivana
11.8.2009 09:45

Zdrav?m v?echny p??znivce, velk? ?koda, ale letos se nem??u festivalu z??astnit, tak nab?z?m 2 l?stky na Trutnov, 1540K? za oba,po?tou za 1570K?. Osobn? p?ed?n? mo?n? v: Fr?dek-M?stek,Nov? Ji??n, Fren?t?t p.Radh. Tel.: 602830854

Monika
11.8.2009 09:29

Lidi?ky u? se na V?s v?echny t???m,je?t? mn? neopustila dobr? n?lada ze S?zava festu z K?cova,a v???m,?e Trutnov bude op?t jako ka?doro?n? nejlep??.M?jte se

tomas
11.8.2009 09:19

Vy se m?te,co jedete na Faith no more!Po??dn? si to u?ijte a na Trutnov? ????go b???go!!!

pedro - t?ebeach
11.8.2009 08:48

tak v pond?l? v Praze v kotli - pozn?me se podle trutnovskejch p?sek :o)

troSKA
11.8.2009 07:05

Kitaro: to se dalo ?ekat. ja se v ?ter? je?t? vrac?m do brna pro chalana z braterskej zem?, a ve st?edu r?no val?me. u? jenom ?est dn?. 07:04

Kitaro
11.8.2009 04:30

troSKA: samo ?e kotel to jist? :-)...a z koncertu jedu rovnou na Trutnov

alibaba
11.8.2009 00:19

to Juraj : kone?n? svat? pravda... a n? n?jak? p?itroubl? dotazy.Ahoj na Trutnov?.

Juraj..
10.8.2009 23:11

U? se t???m..mus?m jet u? jen kv?li t?m lidem,kte?? ka?doro?n? bojuj? o to...abychom se v?ichni mohli sej?t na tom kr?sn?m m?st?... le?et v tr?v?,koukat do nebe...poslouchat bubny a za??vat t?ch p?r dn? pocity intenzivn?ho ?t?st?.....je mi ?um?k,co tam bude za kapely... prost? jedu na Trutnov a to je z?rukou kvality,ne?:)

Hitchhiker
10.8.2009 22:35

m? tady chyxb?j jen dotazy... typu mu?u si tam vzit svuj chlast nebo pro? si nemu?u vzit svoji balenou vodu...

Martini
10.8.2009 22:23

Hej to sou fakt obcas dotazy-ja kdyz jela poprvy,tak jediny co me zajimalo bylo,esi mam dost kaleni.a kdyz si vidim,jak se nekery dotazy porad a porad opakujou,tak si rikam,ze ti tazajici asi vazne hodne patrali..Takze fakt hlasuju na strankach udelat sekci info -pro novacky.Hlavne decka pribalte dobrou naladu a usmev,to je to nejdulezitejsi!!!ja se smeju kazdej den vic a vic.. uz se to blizi!:)

Kurty
10.8.2009 22:18

ahoj,nev?te n?kdo,kter? den budou hr?t Kurtiz?ny z 25.avenue a v kolik,d?ky


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168