Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

??
17.8.2009 10:53

r?da bych se n?koho znal?ho a informovan?ho tady zeptala, zda se d? v m?rov?m stanov?m m?ste?ku ubytovati ji? ve st?edu....moc d?kuju za jakoukoliv odpov??...peace & S.U. later

Bachublo
17.8.2009 10:52

Nab?z?m 3x lup?nek za 2100,-. Kdo m? z?jem, nech? vol?. Osobn? p?ed?n? ?steck? kraj, nebo ve st?edu po cest? Chomutov - Litomy?l. Pop?. po?ta. 775 980 795.

Nik
17.8.2009 10:52

Mn? osobn? taky mo?n? ?tvou ty dv? hl.kapely ve ?T, j? tam sice budu u? od ?tvrtka, ale je spousta kamar?d? kter? nemaj n?rok na dov?u nebo tak a kter? se na pro pain t??ili a takhle z toho budou m?t..prdla?ky:-).. Nen? to my?len? jako krtiika.. aby se tu do mn? t?eba n?kdo hned nepustil...j? tam budu a t???m se jak mal? d?t?.. tak ve ?tvrtek na TRUTNOV?:-).. u? aby to bylo:-)

Kuba
17.8.2009 10:39

Ahoj, nem?te n?kdo z?jem o l?stky na Trutnov (odpadli mne 4 osoby) cena 88O v miste kon?n? Trutnov budu tam od ?tvrtka.

Lev
17.8.2009 10:36

To II: co?

II
17.8.2009 10:33

Trochu podr??d?n?, ne? ??dn? m?r v du?i?

Lev
17.8.2009 10:33

M? osobn? se ??dn? z "hlavn?ch kapel" nel?b?:D nejedu tam pro tu a tu skupinu, ale pro Trutnov..pro st?nky s kor?lkama a ??nsk? nudle a pit? krabicov?ho v?na a pod stan a t?eba na Akuraty a Polemic a tak...a je mi jedno kdy budou hr?t....

Maynard
17.8.2009 10:30

No comment, tohle u? opravdu nem? smysl ... M?jte se a ve ?TVRTEK zdarec!!! Ti co tam jedou jen na p?tek a sobotu nejsou srdca?i a nezaslou?? si hlavn? kapely.

II
17.8.2009 10:27

Samotn? m? tak? ?tv nezve?ejn?n? programu a 2 hlavn? hv?zdy ve ?tvrtek, kdy? pracuj?c? jedou jen od pa do ne a nev? na co

Zubb
17.8.2009 10:24

no jestli nekde najdu normalni program zadarmo, tak uz priste budu mlcet :) jinak doufam, ze si nikdo nenecha kazit naladu moji konstruktivni kritikou a preji vsem, at tech poslednich par hodin pred festem ubehne jak voda :)

Maynard
17.8.2009 10:20

Nejsp?? jim jde o to, co nejv?c vyto?it lidi, kter? Trutnov naprosto zbo??ujou, ale to my se p?ece nenech?me??? Kdy? u? to m?me za p?r...

vzduchie
17.8.2009 10:12

Petr: P?esn? tak. A komu se zd? 30,- za program moc, ten si ho m??e od n?koho opsat. To jsou p?ece probl?my, kter? si tu v?ichni vytv??? sami. Jen proto, aby si mohli hr?t na najv?t?? chytr?ky a organiz?tory... Jd?te k ??pku vy ?a?ci...

vzduchie
17.8.2009 10:10

S?kry?, tady je dneska zase nablito... Copak se tu mus? promenovat takov? spousta kritik?? Jste norm?ln?? Kdy? se mi n?co nel?b?, tak jedu jinam... V kr?m? si taky vyberu zbo?? podle toho, kter? je pro mne nejlep??... Nebudu si kupovat prac? pr??ek, ze kter?ho m?m vyr??ku. Nekoup?m si makovan? rohl?ky, kdy? nesn???m m?k. Nepojedu na Trutnov, kdy? se mi zd? debiln? organizovan?. Tak o co v?m jde???

Petr
17.8.2009 10:10

No nevim, ale ka?dej rok tam byl i mini program zadarmo, tak?e nen? co ?e?it.......

Kitaro
17.8.2009 09:59

Nepodepsanej: tv?j p??sp?vek jsem v?bec nepochopil :-o ... nikdo t? p?ece nenut?, p?ije? klidn? a? v p?tek po pr?ci

Karki
17.8.2009 09:58

Hrom do cepice, Pro-pain uz ve ctvrtek, to bude zl? :D

Maynard
17.8.2009 09:48

jojojojo p?esn? tak. To je kouzlo cel?ho fes???ku.

margyta
17.8.2009 09:47

to je to kouzlo nezwe?ejn?n? programu he

Po?as
17.8.2009 09:43

Grilova?ka bude jen v p?tek, vo so a ne zas bude zkurven? zima.

troSKA
17.8.2009 09:42

Martina: ch?pu. Ka?ii: proto?e pa?ez. Jooosev: pod?vej se jim na str?nky. Dr??k: TY VOLE to m? v?bec nenapadlo, a m?? pravdu. u? su taky nadr?enej. :-) Taur: pro m? taky. Zubb: a to t? sere 30 ka?ek? ten samizdat/program je fakt n?dhernej, a j? si v?dycky kupuju 2. jeden tam zni??m, a dr?hej na pam?tku dom. Kitaro: ve?er v kotlu zdar. LOVE AND PEACE 09:42 ME2D

he
17.8.2009 09:41

dlouhodob? p?edpov?? ( rozum?j v?c ne? na p?l dne ) je ze 70 % bl?bol...tak?e jak bude uvid?me a? na m?st?....ale bude hezky....sra?ky budou padat jen na kraj?a ...

Maynard
17.8.2009 09:41

2 Zubb: Tak bojuj, bojuj. A nebo nebu? l?nej jako v?ichni remt?lci a postupn? si vyje? ?asy a datumy ze str?nek jednotliv?ch kapel. M?? tady v?ecky odkazy, tak to m?? velice usnadn?n? :o) Jestli ti ov?em jde jen o tohle...

Zubb
17.8.2009 09:33

maynard: no jako v?dycky se tady nebojuje za 30,- ale za principi :)

Maynard
17.8.2009 09:26

2 Zobb : No, v porovn?n? s t?m co tam v?echno utrat?m za kalen? tak u? je t?ch 30k? zero... A nebo si program vyfo? do telefonu a je po starostech. A hned m?? na jeden ?kopek :o) ?e?e

(I)
17.8.2009 09:25

to je jasn?, ?e chce prodat co nejv?c toho sv?ho samizdatu.p?lka stejn? od lo?ska, zbytek se ned? ??st ani na hajzlu

Zubb
17.8.2009 09:22

maynard: ?e?e :) prost? mi to nesed? do cel? koncepce festivalu a p?ijde mi to jako oby?ejn? zlod?jina, ale samoz?ejm? s t?m m??u t??ko ud?lat n?co jin?ho, ne? tady sv?j (z?ejm?) osamocen? n?zor vyj?d?it

Maynard
17.8.2009 09:19

2 Zobb: ?e?e takle je to ka?dej rok, nech?pu, ?e V?s to je?t? po t?ch letech nenech?v? naprosto klidn?mi?

Zubb
17.8.2009 09:16

Mus?m se p?idat na stranu lid?, kter?m vad? nezve?ejn?n? programu... d?vody, kter? organiz?tor uv?d? jsou podle m? jen sm??n?m zast?r?n?m faktu, ?e si chce namastit kapsu prod?v?n?m programu za 30,-

Maynard
17.8.2009 09:14

W???u, tak?e bychom se mohli do?kat ?erven?ho bl?ta? It?s sounds good!!! Jinak se t???m na kotel bub?nk??????

weather report
17.8.2009 09:14

?t,p? - pa??k so,ne - chladno,bl?to, de?tivo, 18st

HanZ
17.8.2009 09:13

Nepodepsanej: kdy? je t? ?koda dovolen? tak tu tet NEBRE?!!!! t?i dny dovolen? je?t? nikoho nezabilo !!! Nebo si je ?et??? k mo?i???!!! :-)))) NECH?PU.

17.8.2009 09:02

to kamza, kitaro: :-) panove, nevidim duvod, proc bych si mel brat dovolenou kvuli OAMF. Je to ma soukroma vec. Ale to ze poradatele mlzi bezduvodne casovy plan je nepochopitelne!

Herma
17.8.2009 08:54

dr??k : syfilis na tebe! :)

Trumpeta
17.8.2009 08:51

...to zas bude v alejich nablito

taur
17.8.2009 08:49

no,pro m? osobn? za??n? tak trochu fes??k u? dnes v tesla aren?....!!!!To bude mazec...

Paja
17.8.2009 08:41

2 HanZ: kliiid!!! :) ja myslim, ze otazky tohohle typu tu budou ke cteni jeste o vikendu...ale to uz asi nebude nikdo cist protoze..... jo a parak ma sice byt, ale na patek a sobotu hlasi nejakou prehanku pripadnou bourku, takze se mozna dockame i toho blaticka...:)

HanZ
17.8.2009 08:37

Jardoa: Ty vole j? u? se s toho po..ru..........pro? tu nen? program, pro? ta kapela hraje ve ?tvrtek atd. atd. atd. ZA T?I DNY SEE YOU LATER.

dr?
17.8.2009 08:33

j? u? se nem??u do?kat a? tam vohnu nejakou trutnovskou buchtu.Dob?e V?chet ud?lal, ?e Kry?tof pozval, to tam bude celej houf najivek, kter? rozd?vaj i po dvou des?tk?ch. Kdy? si vzpomenu na lo?skej ro?n?k, tak u? stav?m v kalhotech.?ch...

Jardoa
17.8.2009 08:25

Alespo? program by to cht?lo. A? na m?st? je to na hovno!! V?ichni nemaj pr?zdniny !! Podle programu si ?lov?k aspo? m??e vz?t dovolenou od dne, kter? mu vyhovuje .

Maynard
17.8.2009 07:42

?ijau. Lidi?ky, koukali ste se na po?as?...Bude to po??dn? grilova?ka a ??dn? ?erven? bl?to :o). U? jen 3 dny a je to, WOKAH???J!!! (7:42)

BM
17.8.2009 07:32

Lysi?ko ka?d? m? svoje chyby a nic nen? dokonal?, Trutnovsk? fes??k nen? vystoupen? v N?rodn?m divadle,proto tam nepotk?? napom?dovan? metrou?e ve dementn?ch oblec?ch a b?rb?ny v natup?rovan?ch h?rech.V?chet je takov? jak? po tom Ti je prd. Colours je v?born? fes??k, ale jen co se t??e hudby, je neskute?n? p?eorganizovan?, ?e to ztr?c? na p?irozenosti. Nerad ur???m,ale jsi psychicky nemocn? kr?va.

Herma
17.8.2009 07:26

Nejlep?? by bylo, kdyby se na tomto f?ru rozlil klid v podob? "ticha" p?ed Trutnovem a n?sledn? se to tu rozjelo zase a? po festivalu.. dojmy pojmy opr?vn?n? zlost nebo radost.. kur?a

pigous
17.8.2009 01:08

j?? u? jen p?r dn? a noc? a jde se relaxovat, kdo hraje a nehraje je mi jedno, t???m se na ty kvanta lid? a tu pohodu, t???m se na V?s :)

tancik
17.8.2009 00:54

bzukon: good luck... bude to fain fain fain, bude to fain fainov?...:-))

tancik
17.8.2009 00:43

t? jo..to u? je fakt pond?l?..:-)) Ve st?edu se t??im na Trutnov a ?tvrtek hur? na festiv?lek.. btw:jen ?koda, ?e ta sle?na (slepice), co tu tak zbrojila proti Trutnovu to vzdala.. m?m r?d intelektu?ln? konflikty.. (ale ona asi nebyla intelektu?l? zalo?en?..:-/)

bzukon
17.8.2009 00:32

jedu tam poprve,tak snad to bude v poho :D

Kitaro
17.8.2009 00:08

Lidi?ky, p??tel?, kamar?di - U? je pond?l?!!!! U? tento t?den!!! Hosana, radujme se, je to tady!!!! Hoka heeeeeey :-) ...

Petr
16.8.2009 23:43

Tak a? si hraje sakra kdy chce, co je mi potom, j? si poslechnu t?ch sv?ch p?r kapel a zbytek festu prokec?m s people co cel? rok nevidim a budu jako v?dy naprosto ??asten......

Jitka
16.8.2009 23:42

Ach jo,jeste ze vim,proc se na festak tesim-kdybych to brala podle kecu na tamtamu,nejedu.MILUJU TAM TU MAGII A POHODU!!! Chtela jsem TDF s Kalsim v turbanu-a on bude bubnovat za par hodin v Praze,pak festak-BLAHO NEJVYSSI! Zdravim nateseny pohodare!

alice
16.8.2009 23:39

nev?m, n?kdo to tu psal, ?e kraj?o hraje v p?tek ve?er. douf?m, ?e to sou f?my. Ale omlouv?m se, ?e to zas vytahuju, je to trapn? furt p??ovat, uzn?v?m.

Paja
16.8.2009 23:26

2 Petra: typicka ceska povaha...i kdyby to bylo idealni, furt bude neco blbe...

Petra
16.8.2009 23:23

http://toamf.blogspot.com/ pro nedo?kav?, aspo? orienta?n?-co jakej den hraje :)

Petra
16.8.2009 23:22

http://toamf.blogspot.com/ pro nedo?kav?, aspo? orienta?n?-co jakej den hraje :)

Petra
16.8.2009 23:17

V?ichni m?te plnou hubu kec?, kdo tam hraje! To se fakt ned? ??st, bu? se na to vyka?li a se? doma na prdel* a nebo p?ijmi Trutnov s t?m, co pro tebe po?adatel? p?ipravili!!! A nemel po??d debiloviny dokola, to nen? mo?n? toto! Ti co to na Trutnov jedou, tam jedou taky k?li atmosf??e a ne koukat se na PIPINKY ?i blb? koukaj?c? lidi a ty jejich d?sn? ksichty..:-! M??e? jet na HIP-HAP-HOP kemp!

Paja
16.8.2009 23:06

2 martina, petr: naprosty souhlas... ale treba je jeste moc brzo a treba se to tu uklidni...nebo naopak ;)))

Paja
16.8.2009 23:05

a co na to Jan Tleskac? ;)

jooosev
16.8.2009 23:04

alice: a to si sakra, ty tolerantnosti sama, vzala kde?! rozpisy e?t? nejsou, nebo mi, pros?m, ?ekni, kdy hrajou Enter Shikari! d?ky, medv?d

ka?ii
16.8.2009 22:58

a pro? nehrajou tleska?i :(

Petr
16.8.2009 22:56

A nen? to jedno kdo, kdy hraje......sakra, jedem na Trutnov, pro mnoho lid? je to nejlep?? dovolen? a tady je to slepi??rna prvn? kategorie.....

alice
16.8.2009 22:51

kraj?o bude hr?t v p?tek ve?er??? Tak to je rychta. J? doufala ?e bude hr?t n?kdy odpoledne, kdy? chr?pu a oni tomu homou?ovi daj? prime-time.

Martina
16.8.2009 22:46

Ji? ?tvrt? rok si s k?mo?ema koup?me l?stky, za??d?me volno a prost? jedem....letos skoro ani nev?m, kdo tam hraje...je mi to celkem jedno, proto?e Trutnov si prost? U?IJU a? tak ?i onak. Ale na Pilarku se t???m....to je m?j headliner :))) (Kdo u? j? tam za?il, ur?it? pochop

Weasel
16.8.2009 22:38

Zapalme netd?mku m?ru. Nikdo se hlavn? blb? neptejte, blb? nekonstatujte, a? se p???t? (za chv?li) posv?tn? t?den nikdo nemus? nasr?vat. See you..Jdu chrop?t a nech?v?m si zd?t, jak ve st?edu nakrm?m na benz?nce kon?, polet?m do trau?e, za?ehnu v?tvi?ku a popiju lahvi?ku a ?erven? hl?n? d?m hubi?ku

kniza
16.8.2009 22:32

lysi?ka kyli?nov? -p?ed "KDY?"m?? m?t ??rku ,kdy? u? tu tak prud?? s pravopisem.P???t? se neztrap?uj((-:

Weasel
16.8.2009 22:31

...maj to na str?nk?ch. A na kry?tov, program a dovolenou bych se tady moc neptal:-)

Koubi?
16.8.2009 22:30

b???, jakto?e dali headlinera na ?tvrtek, b??? - nem?m dovolenou, b????? - pro? tam hraje Kry?tof, b???? - pro? tam nehraje Fixa, b???? - pro? nejsou jednoden? lupeny, b???? - pro? nen? lineup, b??? -pro? to stoj? tolik pen?z, b????? - pro? to vorganizuje V?chet, b??? - pro? tam ty lidi chlastaj?, b???? - pro? to, pro? vono, b???? - PRO??????????? B????

Jerzy
16.8.2009 22:28

v p?tek ve?er...

Weasel
16.8.2009 22:28

Nenech se vysm?t Pethule

Phetule
16.8.2009 22:24

Ahojda:-) Jedu na Trutnov zase po p?r letech a m?m dojem, ?e u? v t?to dob? byl na str?nk?ch program, nebo se m?l?m? Nev?te n?hodou n?kdo, kdy to rozbal? Kry?tofi? D?ky moc za info;-)

Weasel
16.8.2009 22:23

T?m jsem necht?l ??ct ?e nemak?m.. nechci popudit ty co nedostali dovolenou... V?dy prost? hraj? ve ?tvrtek n?jac? headline?i a? se V?m to l?b? nebo ne. A to plat? o v?ech fes??k?ch. Jo a nev?te kde najdu program? Nerad bych aby mi n?co uteklo:-)))))

alice
16.8.2009 22:17

P?esta?t? u? dr?kovat vy paka, m??ete bejt nasran? tak akor?t na sebe, kdy? nejste schopn? si za??d?t v?as dovolenou.

Weasel
16.8.2009 22:16

Letos jedu na t?et? fes??k:-) a v?echny za??naly u? ve ?tvrtek, tak nev?m co se roz?ilujete. Je to prost? norm?ln?. A jestli jsi z oblaku d?mu a alkoholov? p?ry vzpom?n?te, tak loni hr?li takt?? dva headline?i u? ve ?tvrtek...Peace...See you

Usian Bolt - 100m za 9,58s HOVADO
16.8.2009 22:13

dominika
16.8.2009 22:12

ahoj, jestli se tady najde nekdo kdo by mel zajem zajit na pivko, pokecat, zapa?it na trauci, tak a? nap??e na mail, budu r?da=))

Kitaro
16.8.2009 22:11

anny.way: v poho :-) ... m??e? se ??lit jak chce?, ale to je tak jedin?, co s t?m nad?l?? :-). Jinak t?eba drtiv? v?t?ina m?ch zn?m?ch jede max. ?tvrtek. A v?ichni maj? pr?ci...A m??e v tom b?t i v?ce aspekt?, pro? ne o v?kendu, do toho nevid?me. Ale mysl?m si, ?e ta dovolen? se d? za??dit - kdy? se chce ... a nen? na tom nic chytr?ho :-)

j
16.8.2009 21:16

t? jo, u? se fakt t??im

anny.way
16.8.2009 20:55

Jo, tak sorry, nechci se hadat, ale ze Primal hrajou ve ctvrtek sem se dovedela az pred par dny, kdy me to prislo na majl..

Paja
16.8.2009 20:47

2 Pe?a "Jonatan" Fl??ek: dobra prace, clovece! :))...myslim, ze je to vic nez vystizne...

Paja
16.8.2009 20:37

Lidi, nehadejte se..skoda plytvat energii..vzdyt uz je to za par!!!!:) chjo, ja uz se asi nedockam, v noci poradne nemuzu spat, porad se mi zda o Trutnove, kdyz se koukam z chalupy na Krkonose, jsem duchem tam..chvilema si pripadam ve stejnym "transu", v jakym jsem se vloni z Trauce vratila...asi magorim ;))

Pospa
16.8.2009 20:29

Tyjo, zd??r Tomo. Se t??im jak nikdy. U? m?m skorem sbaleno. E?t? zitra do pr?ce a pak u? jenom sam? pozit?va. Trau?i zdar a nebre?te tady furt v?ici.

vzduchie
16.8.2009 20:16

Anny.way: mProst? ber, nebo nech bejt. Karty jsou rozdan? a jestli ti to nevon?, tak na ten tah?k je? za t?den do Budape?t?, nebo kde budou... Je to jen ot?zka volby... A kdy? nem??e? si vz?t dovolenou p?l roku dop?edu, tak zm?? pr?ci. Z?ejm? tam kde jsi, tam t? sd?raj? z k??e...


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168