Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

the.maiden
24.8.2009 21:12

Je?t? dv? v?ci:-) Nev?te n?hodou jak do padnul ten kluk, co si v?era v noci rozsekl , vypadalo to dost zle, tak snad je v po??dku. A moc d?kujeme sle?n? na benz?nov? pump?, kter? n?m ochotn? v?novala pytle na odpadky, odm?tla za n? pen?ze a nechala n?s to vyhodit do kontejneru, stanovali jsme u h?bitova, odj??d?li mezi posledn?mi a louka byla skoro ?ist? :-)

jyrik
24.8.2009 21:06

ZDrav?m v?echny! P?edn? d?ky moc za par?dn? dny pohody, klidu, ale i po??dn?ho "mazce" a se spoustou milejch lidicek !!! Bylo to jako v?dy super a u? se t???m zase na boji?t? .. POVEDLO SE MI V NEDELI V NOCI ZTRATIT PENEZENKU S KOMPLET DOKLADY - na jm?no Ji?? Adam?ra, kdo ji najde a d? si tu pr?ci semi ozvat bude st?dre odmenen - tel 773 633 570

Ondra
24.8.2009 21:05

Nechci b?t hnidopich ale mysl?m, ?e lo?sk? ro?n?k byl lep??, a to jak slo?en?m obecenstva tak absenc? pseudoalternativn?ch kapel. Reakce lid? na Kry?tof (a hlavn? na tu p?se?, kde pan Kraj?o vz?v? Jarka Nohavicu, a? si taky n?kdy p?ijede brnknout) m? vylo?en? zlomila a spole?n? se shl?dnut?m kapely Anti-Flag pro mneTrutnov ztratil obrovskou ??st sv?ho undergroundov?ho kouzla.

zdenek
24.8.2009 21:04

ROCKOV?N? 2009-MNICHOVICE U PRAHY 29.8,www.rockovani.cz

Bara vod brany
24.8.2009 21:04

Tak jsem asi pred hodinou dorazila domu, opravdu to bylo moc fajn. Skvela atmosfera, usmivajici se lidi a celkove to bylo vydarene. Min lidi delalo min prace :D .. tak se zas uvidime pristi rok :)

the.maiden
24.8.2009 21:02

cht?la vid?t se kryly.K lidem, je pravda, ?e v glob?lu trochu jin? lid? ne? d??v, ale nemysl?m si, ?e h?zen? kel?mk?, kr?de?e a ?van? nen? z?le?itost? v?ku, ale povahy a v?chovy.Trochu n?s mrzelo, ?e sle?na se kterou jsem se dvacet minut domlouvala, jak ji p?ed?m telefon zamumlala na p?l pusy d?k a zmizela, ale alespo? n?komu nezkazil negativn? z??itek p?kn? v?kend. Tak zase za rok, t?eba bude l

ge
24.8.2009 21:02

p?r obr?zk?: http://www.gongey.webz.cz/oamf09

kroula
24.8.2009 21:00

Festak byl paradni...proste mazec...fakt se povedl...enjlepsi akce za tenhle rok...co za tenhle rok za vsechyn roky...proste to bylo super...diky !!!

honza
24.8.2009 21:00

ahooooj nejv?ce m? mrz? to, ?e u? mo?n? nikdy nepotk?m ty lidi, se kter?mi to bylo tak fajn, ale na druhou stranu se t???m na p???t?, a? se shled?me!! see you later!! :)

the.maiden
24.8.2009 20:55

Zdrav?m v?echny, p?ijela jsem p?ed chv?l?, je?te s ?sm?vem jsem myla pov?stnou ?ervenou hl?nu a myslela jsem si, ?e si je?t? p?e?tu p?r hezk?ch vzpom?nek ne? p?jdu sp?t a zapoj?m se do pracovn?ho procesu. Trochu mi ten ?sm?v zmizel. S kritikou jsem po??tala, ale tohle ne:-( Dop?edu upozor?uju, ?e je mi 26:-) Program byl na m?j vkus trochu slab??, ale bylo to sp?? t?m, ?e se mi kapely, kter? jsem

kozlik
24.8.2009 20:55

Nejlep?? buben?k festu- Va?ek Havel.

kozlik
24.8.2009 20:54

Nejlep?? buben?k festu- Va?ek Havel.

Nikol
24.8.2009 20:51

Ano i vy naho?e p?istupne bl??.. za chvilku nam bude hr?t kapela Vrbovsk? v??azi a uvid?te to co jste je?t? nikdy nevid?li. Budou hr?t na neobvykl? n?stroje a to na z?chodov? rury . ano je to tak .. m??eme zde vid?t i vysava? .. jeho? funkce je opa?n?.. ano toto nen? sranda opravdu to jsou z?chodov? rury.... p??tele usly??te takov? " bigb?t " jak? jste je?t? nesly?ely no ANO :-d

Andie
24.8.2009 20:50

Pozoruju ten kr?snej ?lutej n?ramek a je mi, jako ka?d? rok, smutno. D?ky v?em za perfektn? atmosf?ru. Cht?la bych pozdravit sousedy z okoln?ch stan?, zvl??t? ty s hermel?nem, nutelou a pono?kama a pak ty, pro kter? jsme my byly "sboristkami". A taky ty dva t?pky, co jsem s nima hr?la jednou po r?nu fotb?lek! =o) U? se nem??u do?kat p???t?ho roku!!!!

kuzmy? + t?nka
24.8.2009 20:46

Jako ka?dej rok, ??asn? , jedine?n? , nezapomenuteln?. Na Trutnov? se cejt?m v?dycky ?pln? uvoln?n?, proto?e jsou tam norm?ln? lidi (n? jako v b??n? spole?nosti..). A jako ka?dej rok, obrovskej pr?zdnej pocit, kdy? ta manifestace radosti zkon??, bude se n?m moc st?skat.. tak zase p???t? .-)

Veverka-Terezka
24.8.2009 20:33

Ahoj, moc d?kuju za n?dhern? 4 dny pohody v kr?sn?m prost?ed?. Dlouho jsem se nec?tila tak dob?e jako na Trutnov?. U? se t???m na p???t? rok:)

Viktor
24.8.2009 20:30

Jaila:Jo a pod ?im to pak najdu? Noc byla docela ??len?.Sem prochodil p?l are?lu abych sehnal pivko a pak ho na?el naho?e. No dote?e mo?n?, se mi zd? ka?dej pov?domej p?? v pr?ci d?l?m ICIKY a to je hrozn? dy? denn? vidim t?eba 200 xicht?, p?rkr?t se mi stalo ?e sem n?komu tvrdil ?e ho zn?m.

Drobek
24.8.2009 20:06

Vab?nek Pap?nek Rozko?n?ci a Rozko?nice.Fes???ek se vyda?i i nevyda?il.L?bila se mi muzika a chov?n? n?kter?ch lidi?ek a to v tom, ?e vyza?ovala z nich dobr? n?lada, pohoda, ohleduplnost a slu?nost.Ale bohu?el Jsem byla i sv?dkyn? toho jak n?kte?? nevychovanci ni?ili stromy.Trhali v?tve, jako by se nic ned?lo,tak ja taky utrhnu lidskou no?i?ku, jako by se nic ned?lo a to nen? v?echno byli i nep??jemn? pohledy,a krut? strkanice,aby tam byl co nejd??ve.Tak to nech?pu kam to sp?je.A u? vubec nech?pu, jak n?kdo m??e hodit kel?mek po b?snikovi a zp?v?ku panu Pellarovi.A pro to vy lidi?ky,kte?? jste slu?n? a-Slu?nost nen? slabost z?stante takov? jinak n?s zahlt? zloba a nen?vist a nevychovanost.M?jte se kr?sn? a u??vejte ?ivota naplno:-)

Majkl
24.8.2009 20:06

D?v?m fesivalu samou chvalu:-) pocasi super lidi tez. Ozve se tu nekdo komu shorel stan bl?zko tretiho vchodu? Ja a dalsi lidi z Litomysle jsme vam ho hasili...sekuritak to vokouknul a za dvacet minut tam byli i hasici:-) Jinak to asi museli bejt nejaky slecny, pac ty podprsenky se nedali prehlednout...

Mihi
24.8.2009 20:05

Bylo v????bon? jako v?dy,hur? p???t? rok!!!!

Petra
24.8.2009 20:05

VSET?N MIKINA! Jo, jo... Mikinu jsem nestihla vr?tit proto?e majitel odjel d??v, stejn? tak si Mar?a p?j?ila ko?ili. Tak?e se ozv?te a po?lem v?m to... Jinak d?ky za p?j?en?! :) :( Byly to perfektn? dny! D?kujem po?adatel?m Velk?mu n??eln?kovi a v?em! A

Musak
24.8.2009 20:03

Jedno moudro, kter? jsem sice nevymyslel j?, ale melo by se nekam vytesat:" Kdo na Trutnov jezd? jenom kvuli muzice, tak je?t? ?pln? nedosp?l"

Jaila
24.8.2009 20:03

Viktor: To byl velice gut n?pad z dobr? n?lady. Budou fota, myslim, ?e se ti to pak hned doleje :-D Aji z dne?n?ho r?na.

Viktor
24.8.2009 20:00

Jaila:Sem j? tam minulej rok koupil dy? sem byl docela zlitej a v dobr? n?lad? ?e se n?m povedlo prodat dost kor?lk? do dread?.Dokonce sem tam potkal i jednoho z?kazn?ka ker?mu sem str?il do c?ga a mot?r mi spadnu do hlavy a chvilku sem doutnal, to bylo komick?. Tak p???t? rok se t?eba zas posledn? noc strhne kut?lec? j?zda. V?bec u? si ani nevybavuju jak vypad??, se mi trochu slilo :)

Jaila
24.8.2009 19:53

Jinak k?mo?ka si v?era p?j?ila od n?koho sv?tle hn?dou etno bundomikinu a nestihla ji dnes vr?tit, p?? majitel? odjeli d??v ne? pov?dali, ale r?da by ji vr?tila, tak dejte kdy?tak hej.

Jaila
24.8.2009 19:49

divocak: To se m??. Z t? se vysp??, ale j? si p?ipad?m jak vstat? z hrobu! :-D

daniel
24.8.2009 19:48

Festival byl op?t skv?lej.Ne?e?il bych, kdo h?z? kel?mky a dal?? v?ci.Pat?im mezi ty star??,ale nejv?c srandy a z?bavy sem u?il s t?ma mlad??ma.Nikdo z nich nic neh?zel. ZDRAVIM RADKU Z PARDUBIC.

Jaila
24.8.2009 19:48

Viktor: V?ak j? :-) Si snad taky n?jakou po??d?m, p?? to bylo velice luxusn? posezen?. Tohle by tam m?lo b?t m?sto lavi?ek :-D T?jo o t?ch sudech kdybych v?d?la, tak u?et??m za alkohol :-D Je to solidn? sj??d?j?c? :-D kurwafix: HOVNO! M? to p?i?lo taky vtipn?, dokud se jedno neobjevilo vedle na?eho stanu! :-D

Zubb
24.8.2009 19:43

jinak RFP a Trutnov je jak McCartney a Lennon - nekdo nem? r?d ani jednoho, n?kdo jen jednoho z nich a kdo nen? blbej, tak si u?ije oba :)

divocak
24.8.2009 19:43

lidi, j? m?m stra?livou kocovinu.

Adam
24.8.2009 19:41

Ahoj,tak jsem se letos poprv? z??astnil a v?bec toho nelituju,s n?v?t?vou po??tam i p???t? rok.Bylo to fakt bezvadn?,kdypa tubudou n?jak? fotos z leto?ka?V?em hodn? zdaru a sil. HARE HARE

kurwafix
24.8.2009 19:39

jo a mimochodem...HOVN???! prvne jsem se tomu smal, docela dlouho jsem se smal..ale v nedeli rano uz jsem vas vsechny proklinal!!! :D

Viktor
24.8.2009 19:38

Jaila:Se stav,tam se furt n?kdo stavoval a zewloval :) P?r lid? tam slu?n? vytuhlo na p?r hodin. No kotrmejce a sudy z toho kopce u hlavn?. Minulej rok to bylo lep??, to tam l?talo snad 10-15 lid? furt dokola a rovnou do lampy. Prob?hla i koule z lid?, asi 5 n?s bylo. ? koda ?e letos n?s bylo m?lo. Jinak ??rky sou svinsto, sousedu n?kdo zat?h celou krosnu s v?cma, fakt nevim co s tim ty lidi d?laj.

kurwafix
24.8.2009 19:36

to BH: ajo:D mno hele ja brutal, malem jsem tam sebou svihnul, ale zjistil jsem ze nejsem sam, rikalo mne par lidi ze to neustali vubec... :D

Jaila
24.8.2009 19:34

Mona: Trutnov?t? securi??ci jsou skv?l?. Fakt prost? trutnov?t?. Srandovn? a mil?. To jsem jinde nevid?la. ? i?ka: Jasn?, ?e hod?m ;-) Hned jak to bude. Ale kdy?tak tam m?m stejnou p?ezd?vku.

? i?ka Z Trutnova
24.8.2009 19:30

Jaila: Po?le? odkaz??? Na to raj?e jako...

dlhator
24.8.2009 19:28

Fiiii....tak omedzit vstup na festak vyskou veku...to je silne kafe,clovece.Na taky fest by som sa asi zvysky vysral,aj keby som splnal vekovu hranicu...slusny fasizmus

MARTIN
24.8.2009 19:27

kv?tek my jsme tam byli a sna?ili jsme se ho chytit ale ujel byl to pra??k m? tam taky prom??kli auto prost? sm?la ale fest dobrej hoka hej

BM
24.8.2009 19:27

to kurwafix, to vedro bylo v p?tek, v sobotu chcalo, ale m? se ty dny taky sl?vaj

Mona
24.8.2009 19:27

T? jo tak pro??t?m komenty a ?u?im ?e si n?jaky kokoti dovol? nekomu spalit st?n hrozny!Fakt mazec u? ne jen ?orky ale i ?h??i:)Nektery lidi jsou fakt hovada!Radsi vse nechat v aute bo to dulezity nosit u sebe!!Nam se nastesti nic neprihodilo.Jinak festacek pr??ma,super lidicky,dobr? atmosfera,spokojenost i se sekurit?kama:)kapelky si to taky dob?e d?vali proste good.

kurwafix
24.8.2009 19:26

zdravim, festak paradni, az na to vedro v sobotu, to jsem malem nedosel ani k umyvarkam jak se mne tmelo pred vocima.. jinak paradni akce, zdravim sousedky z lanskrouna a pristi rok zdarec :)

BM
24.8.2009 19:26

Tak si tam Ad?mku dej i za mn?, j? si mus?m d?t pauzu, dal?? v?kend se bl??

Jaila
24.8.2009 19:26

Tak jdu projet fotky a nah?zet na Raj?e, a? se taky pokoch?te. Bude to st?t za to! :-D

Adam
24.8.2009 19:24

Zdar ? vag??????kuuuu!!!! Ty m?j pivem nas?kl? houbi?ko...zrov?nka jdu na sch?zi na St?elnici

BM
24.8.2009 19:22

Hned prvn? ve?er jsme odchytli 2 rumnsk? opice, kter? se chystli na na?e stany, ale byl jsem jen s?m se ?enou, tak jsem si netrouf jim nakopat prdel.

Jaila
24.8.2009 19:22

...a m?l tu nejdebiln?j?? odpov?? jakou mohl. A n?jak nepochopil, ?e si ned?l?me srandu.

Jaila
24.8.2009 19:22

Kl?rka: Nepot?ebuju nic drah?ho, proto?e stejn? pojedu na Trutnov a n?kde to tam j? j?tro ztrat?m. K t?m chytr?m star??m. Kdy? se podpalovaly stany, tak se to stalo kousek od n?s. P?i?lo n?m na m?st? upozornit ostatn?, a? si na to daj pozor. V?ici mla??ci to vzali v pohod?, n?jak? vt?pky (?ernej humor - no jsme ???i no), ale pak jsem to ??kala jednomu star??mu t?pkoj s fousem...

Kv?tek
24.8.2009 19:22

Fest?k byl super, a? na to ?e mi n?kdo na parkovi?ti na poli prom??kl dve?e, proto?e tam bylo bl?to a ujel. Kdyby pr?elo v?c tak to mohl b?t velk? marast. Ne?lo by s t?m p???t? n?co ud?lat???

BM
24.8.2009 19:20

To Adam:zdar,to jsem j? ?v?ra.Jak pokra?uje detox?

Pietro
24.8.2009 19:14

Trutnovskej fes??ku, ty si n?s letos p?i?el draho: 2 pen??enky, fo??k, ?epice, jeden kompletn? zabalenej b?gl ... atd. Parta jezd?me u? 7 let, ale tohle? Trochu moc? Jinak atmo?ka super, kapely taky fajnes, a? na ty kur.. zlod?jsk?.

? i?ka Z Trutnova
24.8.2009 19:14

D?ky za super fest. U?il jsem si ho dosytosti a tak? d?kuji Lucii z Ji??na za str?ven? n?kolika kr?sn?ch chvil na parket?. Nech? medovina nikdy nezanikne!!!

Jaila
24.8.2009 19:14

Viktor: Zdrav?m Viktora a d?ky za s??. To v??, nalit? lidi ob?as dost nep?emej?lej, tak snad bude s?? v po??dku p?ipravena na p???t?. P?ijdu zas na n?v?t?vu! :-D Jak? kotrmelce ?ove?e? To byla ur?it? n?jak? d?sn? hovadina a j? tam chyb?la!!! :-D

Adam
24.8.2009 19:13

BM: No v ned?li byl je?t? k m?n? st?nek s testrem p??mo v are?lu u HarreKrishny p?dia, ale. Jinak jsem to zkou?el taky u policajt? a poslali m? do prdele...Slu?n?...No a potom jsem nafoukal 0,8 a to byl definitivn? konec m? cesty na Radiohead, kter? jsem cht?l kuwa moc vid?t

Nad?en? fanda Tom
24.8.2009 19:12

Hele div?m se ?e nidko nevyzdvihuje bohoslu?by, jeliko? m? p??de ?e to jsou velmi d?le?it? momenty festu ( na jakym jinym festu jsou je?t? bohoslu?by??).letos jsem nav?t?vil, jak evangelickou tak (undergroundovou) katolickou a mysl?m ?e pr?v? bohoslu?by se velmi pod?l? na onom ??duchu festivalu?? , ostatn? jako i p??tomnost Hare Krishna sc?ny . . .

Martini
24.8.2009 19:10

hele co s tim zapalovanim stanu??my nic nikdo nevime a cumime - dozvedeli sme se neco od starostlivych maminek..Tak to sem v soku..opravdu kradeze pribejvaj a loupeznici sou cim dal vic drsny v praktikach :( ale jinak - nadhera.sem odpocata a spokojena :)

Kl?rka:)
24.8.2009 19:09

Jaila: Stejn? budou, n?kte??... p?ece ty star?? (chyt?ej??, zralej??, rozumn?j??...:-D) nem??ou kr?st, h?zet kel?mky...to jedin? my, hloup?, mlad?, nerozumn?:-D

BM
24.8.2009 19:09

P??slu?n?ci Policie ?R, byli slu?n?, ale tomu ?ur?kovi jejich ??fovi co jim na??dil z?kaz preventivn?ch dechov?ch zkou?ek vzkazuji,kde je to jejich pom?hat a chr?nit a ?e by pot?eboval nakopat prdel.T??ko m??u v?d?t, jestli jsem ??st? a sednout za volant,za slu?nost na ?ebrotu,nedivte se,?e v?s policajty potom nikdo nem? r

Adam
24.8.2009 19:08

Jedin? - a? v pond?l?, a to takov?, ?e jsem p?ed j?zdou kontroloval hladinu alkoholu v krvi a to n?jak?m testrem od soused? a nam??il nula. O 20 min.pozd?ji jsem foukal f?zl?m do jejich a 0,21 promile. Tak?e n?jak? body dol? a pokutka. Jinak sam? pluska!!!

zzsue
24.8.2009 19:07

festak uzasnej, byla sem poprve ae uzila sem si ho na max a hlavne se s sqwelyma lidickama a kapelama...priste pojedem zas! :)

Kl?rka:)
24.8.2009 19:06

Adam: Ty j???=D To bych ne?ekala, ale na tohle prost? pen?ze budu m?t dycky. Nemusim m?t boty za dva litry a tri?ko za litra:-! Investuju rad?i do n??eho na co budu moc vzpom?nat jednou...

Jaila
24.8.2009 19:05

Moc m? bav? sem p?isp?vat svejma d?sn? chytrejma my?lenama :-D Jsem oupln? mrtev. P?ipad?m si jak po m?s??n?m vojensk?m v?cviku :-D Jinak tro?ku nech?pu logiku ,,STAR? ?CH MOUDR?CH". Kdy? jezd?te na Trau? stra?n? dlouho a bylo to v?dycky tak super, jak m??ete m?t ty p?edsudky??? Kdy? m?te Trutnov r?di, tak bych si myslela, ?e budete m?t ,,N?CO" v hlav? a nebudete n?s mlad? h?zet do jednoho pytle...

Jana
24.8.2009 19:03

...pokra?ov?n?... 5) l?t?n? kel?mk? - lidi to h??ou ze srandy a kdy? se to na n?koho vyleje, tak to hned uschne, bu?te r?di, ?e to nejsou pln? pet lahve. 6) TOI TOI - prost? lidi jsou prasata, ale to je v?ude a s tim se mus? ka?dej vyrovnat s?m. Byla jsem u? po?tvrt? a je to nej festival jakej m??e bejt. D?kuju po?adatel?m a t???m se na p???t

Kl?rka:)
24.8.2009 19:03

M? se hrozn? l?bili ty lidi:) Usm?vav?, p??telsk?, spokojen?... To se jentak n?kde na fes??ku nevid?;-)

Adam
24.8.2009 19:03

Kl?rka: A kdy? ne tak se ti na n?j slo??me!!!

BM
24.8.2009 19:02

Fes??k jako v?dy fajn,k?i?en? hovna,bordel,?pinav? tojky mi nevadily. Muzika v?born?.Zlod?j? se nikdy nezbav?te,nenach?vejte si prachy a cenosti ve stanu,jedin? mo?n? prevence.H?zen? kel?mk? bylo v?c ne? jindy,v sobotu jsem to dostal 3x,jsou to ?ur?ci co to d?laj?.Ti co nad?vaj? na komer?nost a v?bec, a? si ud?lj? sv?j fest a cel? v?kend a? se klepou po ramenou jak jsou nez?visl? a plni atmosf?ry.

Zubb
24.8.2009 19:01

jinak m? na festivalu na?tval ?patn? program (je?t? nav?c za 40,-)... p?edt?m jsem byl jenom loni a taky mi p?i?lo, ?e se tam letos na?lo daleko v?c blboun?, kte?? d?lali bordel, nebo jenom byli nep??jemn?... co se t??e toiek a bordelu a dal??ch v?c?, tak to prost? k tomuhle festu asi pat??... jinak skv?l? atmosf?ra, kter? nem? na na?ich festech obdobu

Kl?rka:)
24.8.2009 19:00

Jaila a Adam: D?ky za podporu;-) Adame souhlas?m stebou. U? te?ka si d?m rad?i pen?zky bokem na p???t? Trutnov=D Jinak bych to utratila a taky bych mohla jet p???t? v?te kam:-D

Jana
24.8.2009 19:00

Jsem velmi zklaman?... ne z festivalu, ten byl v?born?... ale z negativn?ch n?zor? tady v diskusi... 1) kapely - v?d?li jste p?edem, kdo bude hr?t, tak si nest??ujte! 2) pogov?n? lid? - jestli v?m to vad?, necho?te do kotle, je to prost? styl poslucha?? punku! 3) no?n? ?van? hoven - kdo je opravdu unavenej, usne i p?es to! 4) smrad - ten je v?dycky a p?i tomhle teple se s tim mus? po??tat

Viktor
24.8.2009 18:58

Jaila: Zdravim n?jemnici a douf?m,?e s tebou nerupla jak se p?r lidem v?etn? mn? stalo. Jinak ty kokoty co si j? spletli s centrif?gou bych nakopal, za??val sem snad hodinu a p?l. Jo a ?koda ?e se na kotrmelce nese?la po??dn? parta jak minulej rok. Kdyby n?kdo m?l video nech? po?le,r?d se kouknu :)

Zubb
24.8.2009 18:57

kdy? n?kdo d?lal bordel, tak byly v?t?inou star?? lidi (25 a v?c) ... v?t?ina "pubo??" mi p?i?la v kl?dku... nejv?c m? na?tval blbe?ek, co h?zel freezebee b?hem schimtzera - to si jako myslel jak je d?sn? cool? p?r lidi to p?kn? zezadu schytalo do hlavy... jen jsem si p??l, aby to hodil n?kam ke m?, proto?e bych mu ten tal?? roz?lapal...

Meivis
24.8.2009 18:54

D?ky v?em po?adatel?m za skv?l? fes??k. Hrozn? se mi l?bila atmosf?ra, kapely i v?ichni lidi, kter? jsem potkala byli super. Bohu?el jsem jedna z t?ch, kter?m sho?el stan a musel jsem sed?t a? do r?na u policajt?, tak jsem se nestihla se spoustou t?ch super lidi?ek rozlou?it. Tak zdrav?m aspo? virtu?ln? v?echny z Ostravy a Prahy co jsme s nima byli posledn? ve?er a Vr??u. Ahoj za rok :-)

Adam
24.8.2009 18:51

Souhlas s Kl?rkou. J? jezd?m na festy od 16 let a nikdy jsem tam nic neukrad a zlitej jsem tam byl taky jak ?ito a nikdy jsem kel?mek na nikoho nehodil. Je to prost? o n?tu?e. A kr?st um? i 30-c?tn?ci. Je to prost? nemoc a taky shnilota.

M?za
24.8.2009 18:49

K tem zapalenejm stanum..nas se pokusil nekdo zapalit v nedeli kolem 23:30,meli sme ho v odbocce s teepee skoro na konci na kraji. Prisli sme s pritelkyni z hlavni sceny,zalehli do stanu a za chvili uvideli svetlo tesne u hlavy a ucejtili jak se neco pali.Ten kdo to zapaloval se asi leknul kdyz nas slysel,protoze jsem hned vylez ze stanu a uz nasel jen propaleny doutnajici misto a nikdo nikde...

Jaila
24.8.2009 18:49

ekalator a Kl?rka: Ten kdo si vyd?l?v? na takov?hle akce na brigo?ce a chce na Tau? jet, pojede. A pokud tohle financujou rodi?ov?, tak si myslim, ?e u? to o t?ch p?r stovek bude jedno. Draz? rodi?ov? budou solit tak jako tak. O vstupn?m to bohu?el nebude.

Kl?rka:)
24.8.2009 18:44

eskal?tor: Podle tebe jsem ur?it? puber??k i j? vi?? A to proto?e nespl?uju v?kovou hranici dosp?losti. Je mi sedmn?ct;-) Rodi?e mi z?sadn? neplat?j ani jeden fes??k, koncert, akci...nic. Kdy? n?kam chci jet, tak si na to musim sama vyd?lat na brig?d?ch. Tak se ho? do klidu s t?m zdra?ov?n?m, v?ichni nejsou stejn?...

HCB
24.8.2009 18:44

Kapely vyborne, lidi vyborn?. V?dycky se najde p?r impotentn? ?ulinku co si mus? hodit kelimkem, nebo pro?acovat stan,ale to je hold na ka?dem festu.Odpatky a posrany TOI TOI-noproblemo.Co m? se jevil jako nejved?i nedostatek je ze chyb?l vy?ep s Radegastem, stale jsem se citil takovy nedokrmeny po tom Gamba?i xD.V?born? festlival pri?ti rok jedu na 100% zase, nenapodobyteln? duch a kouzlo...

Jaila
24.8.2009 18:43

Adam: V?me, o ?em mluv?m :-D Ale douf?m, ?e b?gl na?el poctivec. Kl?rka: S t?m bordelem ve stanu jsme to m?li podobn?. Kdyby p?i?el zlod?j k n?m, tak si bude myslet, ?e u? ho n?kdo p?edb?hl :-D

Adam
24.8.2009 18:43

V aut? jsem m?l akor?t oble?en?. Drah? v?ci?ky jako mobil a fo??k v batohu a batoh v ?schovn?, nebo na z?dech..

Kl?rka:)
24.8.2009 18:41

Jaila: Se? fakt j?tro=D Ob?as se mi taky st?vaj takov?hle z?hadn? v?ci:-D

Ina
24.8.2009 18:41

Super akce!!! Kapelky, slun??ko, vlastn? i to bahno m?lo n?co do sebe :) Mimochodem zhovadilost nen? o v?ku, ale o povaze... tak se proberte!


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168