Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

Nikol
27.8.2009 23:32

Dadinaa jj oni taky s?lili nad n?ma :-D sem tam s nima ve?er zp?vala :-D ze stanu

Weasel
27.8.2009 23:27

Viktore? Mysl?? "M??u" na vod?tku?

opica
27.8.2009 23:26

tady to je jak v tom filmu " p?elet nad kuka???m hn?zdem" , prost? bl?zinec.

Weasel
27.8.2009 23:25

Hohoho...vy se mi asi jenom zd?te. M?li by jsme tohle f?rum nem?t V?cheta a Havla?

vox5
27.8.2009 22:06

St?m antiv?chetem a s havlem snad nemysl?te v??n??

vox5 pro tu
27.8.2009 22:03

V?chet to p?eci cht?l koupit u? d?vno.M?sto to p?eci necht?lo prodat!

RAF
27.8.2009 21:24

Milan: Pro den?k Le Monde ?ekl Havel 29. dubna 1999 doslova: "Domn?v?m se, ?e b?hem z?sahu NATO v Kosovu existuje jeden ?initel, kter? nikdo nem??e pop??t: n?lety a bomby nejsou vyvol?ny hmotn?m z?jmem. Jejich povaha je v?lu?n? humanit?rn?."

medv?d
27.8.2009 21:21

Po bitv? je ka?dej gener?l. neboli: je?t?, ?e program a organizaci festivalu m? na starosti n?kdo jinej ne? ti tlu?hubov? a podobn? kokoti kter?ma se to tu jen hem??, jinak by jsme v?ichni cel? pr?zdiny poslouchali tak leda r?dio howek

iva
27.8.2009 21:18

op?t n?dhera velk? ?istoty, l?sky, m?ru a pravdy.....d?ky za to moc....

panzemekoule
27.8.2009 21:17

jo to Adamku nev?m jenom jsem poslal dal co jsem ?etl, v?ichni v?me ?e v Trutnov? to u? dlouho nezustane, pomalu by to cht?lo za??t p?ipravovat nov? m?sto dokud je ?as.

Adam
27.8.2009 20:58

Panzemekoule: A nev??, kde to p?esn? cht?j? stav?t? Cht?j? zbourat cel? are?l l.kina, nebo to cht?j stav?t na palce stan. m?ste?ka?

Barelka
27.8.2009 20:49

Nem? tu t?eba fotky n?kdo kdo je z Brna a byl tam s bandou (zhruba) 25 lid??:-D

Adam
27.8.2009 20:48

novin??: po?li na n?j Horv?ta z Boronu....a jesli sn?d? jako mu? se ?enou v n?d?li r?no na ter?sce, tak a? se ho zept?, jestli si nepokydal try???ko:-))))

Milan
27.8.2009 20:47

to Lug a dalsi: kdy a kde pouzil V. Havel pojem "humanit?rn? bombardov?n?"?

Panzemekoule
27.8.2009 20:36

Budoucnost rockov? p?ehl?dky je podle V?cheta st?le nejist?. Ovlivnit ji m??e pl?novan? v?stavba na louk?ch v bl?zkosti are?lu (v m?st? stanov?ho m?ste?ka). "M?me p?isl?beno od ??fa stavebn? firmy, ?e je?t? p???t? rok by bylo mo?n? tady festival uskute?nit, neb nemaj? v pl?nu za??t stav?t," uvedl Martin V?chet pro ?TK.

OlaFFsung
27.8.2009 20:27

Je mi v??n? l?to v?ech t?ch r?doby chytr?lk?m a internetov?m diskut?r?m, kte?? dok??ou jen plivat a ?t?kat a sami dok?zali hovno. Jd?te si ud?lat sv?j, necho?te na tenhle. Howk. Uvid?me se za rok :) ?au ?au

Dadinaa
27.8.2009 20:27

je?t??* To Nikol: s?dlili upln? naho?e u transform?toru;)

Dadinaa
27.8.2009 20:25

To Nikol: helee tydle s?dlili hnet nad n?ma=) borci jk svin?? xD jen w?m ?e to byli LIBERECK??? HOVN???? xD a byli hust?? to? v?e=)

novin
27.8.2009 20:12

M?m d?v?ryhodn? informace, ?e ve ?tvrtek byl velkej pr?ser s t?m, ?e "polovina" trutnovsk?ho regionu si st??ovala na nehor?zn? hluk, kter? se v?ude ???il. Volali tam Adamce ( starosta Trutnova ) a ten byl vyto?enej na maxim?ln? m?ru a hovo?il n?co o tom, ?e se zasad? o to, aby se festival p???t? rok u? nekonal.

Monika-Trutnov
27.8.2009 20:09

:-))...na?el se tady n?kdy n?kdo ?... :-))

?tvrtek
27.8.2009 20:07

na antiv?cheta se vyserte, on v? aspo? n?co, vy v?te hovno.

Viktor
27.8.2009 20:01

Jaila: Nav?c sem tomuhle typu minulej rok prodal kor?l do dread? tak?e zajimav? setk?n?. Jo jinak zdravim sousedy z navychod vod mojeho stanu a ty naz?pad ker? m? furt p?i mejch n?vratech ke stanu hostili "M??ou" a na hlavn? sc?n? zborov? skandovali:"Sousede, soused?,SOUSED?" :D

he
27.8.2009 20:01

st?le mi je je?t? blb? .....4 dny v lihu = 4 dny kocoviny ....to je zlo ...

jooosev
27.8.2009 19:52

Antiv?chete, se? trapnej.Nobe?are, vytloukat politiku politikou na tomhle festu? supad, ne? Lugu, naprostej souhlas...lidi nemotejte sem ty politick? ?v?sty, m?te r?di Havla nebo ne, Paroubka nebo ne, tak to sem necp?te...na Trau?i sem se v?born? dobyl a vy m? timle ni??te...pros?m :(...jinak vzkaz Iggymu: fotky sou n?dhern?, si borec ;)

Lug
27.8.2009 19:45

Taky nech?pu antiv?cheta, j? v mnoh?m s Havlem nesouhlas?m, jako nap??klad jeho zaslepen? vztah k USA a term?n humanit?rn? bombardov?n? zem?, kter? mnoha na?im odv??n?m lidem za minul?ho re?imu pomohla emigrovat.Jedn? v?ci si na n?m ale v???m a to jeho lidskosti, kterou pr?v? tolik miluju u lid? na tomto festivalu.Zdrav?m v?echny lidi dobr? v?le a pros?m dost u? politiky.

Milan
27.8.2009 19:39

to Antivechet: Nepochopil jsi vubec nic. Je mi te lito.

Monika-Trutnov
27.8.2009 19:33

to Antivechet-naprosto nech?pu,co tady vlastn? d?l??,kdy? ten "spolek" okolo V?cheta nesn????.....tady na tom m?st? to nikoho nezaj?m?...nejsp?? ??uk v adrese,ne ?

Nobedar
27.8.2009 19:27

to Burijanka: to co napsal antiv?chet by skute?n? n?v?t?vn?k Trutnovsk?ho festivalu nenapsal ani omylem, i kdyby m?l Havla r?d sebem??... tak?e ty na?e z??itky asi m?t nebude

BuriJanka
27.8.2009 19:26

pro Antivechet: uplne nechapu smysl vaseho vzkazu..ted kdyz si vetsina uziva hezke vzpominky na festival...myslim, ze pan Vechet nikomu svuj nazor nevnucuje...a to ze ma kazdy jiny nazor je naprosto v poradku..no jen si postezujte lidi..to je proste typicky.. Ja mam Havla, Vecheta a spol strasne rada...a tahle kritika mi na techto strankach prijde naprosto k nicemu..

Nobedar
27.8.2009 19:23

Mysl?m tri?ka a n?lepky s Va??m ??fem

Nobedar
27.8.2009 19:22

Antiv?chet:pozdravte sv?ho ??fa, Paroubka...a ?ekn?te mu, ?e i p?es Va?i brilantn? pr?ci si mysl?m, ?e n?lepky tri?ka apod. byly velikou blbost?...

antiv?chet2
27.8.2009 19:22

jak se opova?uje? n?koho peskovat, ?e nesouhlas? s Havlem? Havla kritizuj? pro jeho porevolu?n? obrat i mnoz? b?val? disidenti a lidi, kte?? narozd?l od n?ho opravdu v l?grech trp?li. PS: Na Havla stb?ci v ?ivote nesh?li ani mal??kem, trp?li jin?, o kter?ch se nemluv

antiv?chet
27.8.2009 19:19

http://www.lidovky.cz/martin-vechet-bez-nacelnika-a-barevnosti-per-by-bylo-setkani-polovicni-1zu-/ln_kultura.asp?c=A090817_161719_ln_kultura_jk V?chete, ty bys chv?lil Havla i kdyby n?koho zavra?dil. Revoluci jsem za?il v 8 letechm to ale neznamen?, ?e bdu slep? p?ikyvovat Havlov?m ??v?st?m a kli??. Jeho l?ska zv?t?zila hlavn? tam, kde podporoval krveprolit? pod taktovkou USA.

to vox5
27.8.2009 19:15

V?chet to mohl koupit d?vno a ne ?ekat, a? pozemek z?sk? v?t?? bonitu a m?sto z n?ho ud?l? komer?n? parcelu. Co ?ekal? Je to tam v?born? flek.

JAna
27.8.2009 19:06

Nikol: tak to m?? blb?:)... t?ch tam bylo docela dost a lbc a kol? je taky velk?. nem?li n?hodou stan u cesty a s autem??

Nikol
27.8.2009 18:59

jana: nev?m :-D

Jana
27.8.2009 18:58

To Nikol: a v?? n?jak? jm?na nebo aspo? p?esn? odkud??

? i?ka Z Trutnova
27.8.2009 18:58

To my kupovali medovinu a pivo jsme pou??vali jen jako rann? ?ivotabudi?. Tam to?ili m?ru p??mo p?epichov?. Jestli sem zav?t? Lucie z Ji??na, co st?la u n?s na Monkey Business, tak se klidn? m??e ozvat

Mahoney
27.8.2009 18:56

V dne?n?ch Lidovk?ch je ?l?nek Jana Rej?ka s n?zvem "V trutnovsk?m r?ji" Je to rubrika posledn? slovo - doporu?uji p?e??st. Za moderov?n? a vtipn? vsuvky m? ode m? jedni?ku. P???t? rok klidn? znova.

Nikol
27.8.2009 18:54

TAKY HLED?M: hled?m lidi z LIberecka neust?le k?i?eli ve?er ze soboty na ned?li LIBERECK? HOVNA A .. DO RAN?CH HODIN ZP?VALI .. KDO JE ZN? ?

vox5 pro va?ek
27.8.2009 18:49

kapitalismus?sp?? podvod!pozemek se m?l prod?vat jako zem?d?lsk?.v?chet ho cht?l koupit.najednou z toho byl pozemek stavebn?,kter? je mnohokr?t dra???.pan? horynov? z m?sta by mohla vypr?v?t.sama festivalu nefand? a byla by r?da kdyby odtud zmizel.

daniel
27.8.2009 18:47

Radk????? z Pardubic,hled? T? Daniel.

?ertisko
27.8.2009 18:28

http://certisko.rajce.idnes.cz/OAMF_TRUTNOV_2009/

hcto
27.8.2009 17:39

no ty podm?r?ky, to byl teda brutus, to jsem snad je?t? na ??dn?m festivalu (ani na Trutnov?) neza?il... st?nka?i skuhraj s tim, ?e maj 6 p?lek pr?ce, ale hlavn?, ?e to?ili p?nu do poloviny kel?mku i kdy? tam nikoho krom? m? nem?li (hlavn? ve st?nku u druh? stage na to byli experti...)

ge
27.8.2009 17:37

je?t? jednou se vnut?m s obr?zky, tentokr?t v lep?? galerii: http://www.gongey.webz.cz/oamf09/gallery/

Va?ek pro Martin - Trutnov
27.8.2009 17:30

To v??, to je druh? str?nka toho, za co lid? kolem V?cheta bojovali p?ed revoluc?. Te? na to ne?ehrejte, tvrd? kapitalismus jde ruku v ruce s demokoraci

P??a a Jan?a
27.8.2009 16:45

Nazd?rek P??a s Jan?ou hledaj? :-D v??n? opil? Ostr?v?ky co m?li stan vedle n?s :-D:-D Jeden m?l p?ezd?vku Ferys a za celou dobu nebyl ani minutku st??zlivej :-D:-D:-D a p?ijel mamin?in?m golfem pozn?vac? zn. 5T3 1550 :-D Hej Ostrav?ci ozv?te see :-D:-D:-D

Ondra
27.8.2009 16:35

Jeden st?nka? mi ?ekl, ?e jsem pi?us co se p?ijel jen fl?kat, ?e on tam mak? a j? kdy? m?m na krku fo??k tak si asi mysl?m, ?e se zbo?? sv?t. Takov?m lidem je nejlep?? pod?kovat a pop??t hezk? den :) To jsem taky ud?lal...a podle jeho nad?vek ho to rozp?lilo je?t? v?c, ale to u? jsem byl d?vno pry? :) Na pivku mi ani tak nevad? n?jakej slab?? podm?r?k, sp?? to ?e ten G10 je takov? voda :(

Martin - Trutnov
27.8.2009 16:27

http://ryan24.rajce.idnes.cz/Festak/ p?r fotek z lo?sk?ho ro?n?ku (jo to n?s byla velk? grupa , k leto?n?m jsem se je?t? nedostal :-(, joo Boji?t? a jeho amfite?tr je skv?lej a jestli ho zru?? tak zni?? KULTURN? P?M?TKU ?R :-(,jina m? se l?b? fest v?dy , jen letos mi vadilo jak st?nka?i okr?daj? lidi hlavn? v?m o podm?r?ch na pivu ty byly min 3cm a v?c a kdy? se lidi ozvali tak na n? byly sprost?

hajn? Rob?tko
27.8.2009 16:10

@ Tralala - - no vzhledem k tomu ?e ve st?nku ?li koupit lo?sk? tak si mysl?m ?e by to nem?l bejt velkej probl?m - - zkus napsat mail Geronimovi

Martin - Trutnov
27.8.2009 16:06

Jo Moni to asi mam min ty 4 roky :-) to ale neva,je fajn ?e se tu takhle diskutuje o na?em fes??ku,lidi?ky d?vejte se kolem sebe tady to asi jednou skon?? tak hledejte nov? m?sto tady v Trutnov? jin? nem?me a k?efty podnikatel? a jin?ch n?m zru?? fest :-(((,are?l a louky zastav?j? ... svin? :-((((

edge
27.8.2009 15:56

Letos se to proste povedlo, akorat lidi, super nalada, paradni kapely :-) P.S.: Pro-Pain, Cavalera Conspiracy, X-CORE, Leniwiec, Dukla Vozovna a Mnaga nejlepsi! Diky

Tralala
27.8.2009 15:49

Ahojda.. nevite, jestli se daji sehbat Trutnovska tricka jeste dodatecne? Sem to nejak prokaucovala na miste..

kregi
27.8.2009 15:33

Radek s Tullamore..: muzes pak ten odkaz na fotos hodit sem?:-)

zuska
27.8.2009 15:21

mike: plne s tebou souhlasim...co proti anti-flag mate? byla to jedna z nej kapel na tom festaku...

Kolba
27.8.2009 15:17

.........a ve ?tvrtek nebyl k m?n? ani mal? program. Jak je uvedeno v ?l?nku, ?e po?adatele mrz? "r?zn? v?mysli ochranky", tak by je bylo dobr? n?jak bl??e identifikovat, aby se jim pro p???t? mohlo p?edej?t. Pic

Kolba
27.8.2009 15:13

Tak leto?n? ro?n?k jsem si n?ramn? u?il. P?i?lo mi ale, ?e atmosf?ra nebyla takov? jako v minul?ch letech. Jak ji? tu bylo zm?n?no, byl tam v?t?? v?skyt hovadskejch lid?. Hodn? tu lidi p??ou, ?e sem jezd? pr?v? kv?li lidem. Na ostatn?ch festech bych ?ekl, ?e jsou lidi minim?ln? stejn? dob?? jako tady. Jinak samizdat byl o 150% dra??? ne? p?ed dv?ma lety ...........................................

andrushka
27.8.2009 14:59

to ..!..!..!.. : jojo jsou to oni....moc d?k :-)

Smajl
27.8.2009 14:51

Na festival jsem p?ilel ji? podruh? - super s jedn?m velk?m zklam?n?m. Sobotn? zvuka? m? fakt na?tval. Nevim jestli chvastal nebo jsi lil do mixu pivo to nevim, vim jel to, ?e mne a ostatn?m p??tomn?m lidem zkazil dosti vystoupen?....jinak spokojenost velik? See you later

iDnes.cz
27.8.2009 14:19

http://stefek.blog.idnes.cz/c/98237/Trutnov-Open-Air-2009-aneb-letosni-rocnik-festivalu-myma-ocima.html

troSKA
27.8.2009 14:06

kitaro: jo ?iju, ale nem?m moc ?asu a po??ta?. n?kdy zdar

..!..!..!..
27.8.2009 13:55

to andruska:myslim ze vrbovsky vitazi,ale nevim to jiste :)

david
27.8.2009 13:52

s t?ma volantama ste to p?kn? posrali!!!

M??a.ltd
27.8.2009 13:46

kurwafix: Ne-e nejsem z LA, jsem sousedka z druh? strany:D... za Lan?krou??kama a pak hned za v?ma...

Dadinaa
27.8.2009 13:26

Sch?nim..tmavovlas?ho chlapcee(?erno-modr? gl?dy, piers v obo??, nosil ostnat? n?ramky..) co rozt??skal nad hlavn? sted??? fla?ku v?na=) =/myslim ?e to byl p?tek odpoledne? Kdyby bylo o n?m n?jak? info tak pros??m na mejla;) D??k mOc=)

andrusha
27.8.2009 13:25

nev?te n?kdo jak se jmenovala ta slovensk? skupina, kter? hr?la m?sto Smola a hru?ky?

Nazgul
27.8.2009 13:14

Souhlas, zvuk je na Trutnov? tradi?n? dobr?. Drhne to jen ob?as v hospodsk?m stanu, kdy? tam narvou n?jakou "hlu?n?j??" kapelu a aparatura nest?h? ;-)

Kitaro
27.8.2009 12:51

souhlas s plze??kem, zvuk mne taky neust?le p?ekvapoval, a? jsem st?l v 1. lajn? na hlavn? nebo a? naho?e u 2. stage, bylo to super, zvuka? z pond?ln?ch Fejt? v Praze by se mohl u?it :-) ... troSKA: co?e jsi se tady je?t? neozval, p?e?ils? Vid?l jsem t? naposled v ned?li ... a je?t? dotaz dr??kovi: tak kolik bylo nakonec t?ch najivek :-))))?

gouiii
27.8.2009 12:19

tak to jo!!! :-D ten videoreport z odkazu z hlavn? str?nky mn? dostal! chucky: "co se v?m tu nejv?c l?bilo?" ti dva: "mnoo, asi to jak sme si ?li v?era ?istit zuby. . . . . no a te? se vrac?me" :-DDDDD

SunWeruu
27.8.2009 12:16

To Ondra : nejlep???? fotky jako!

ko_op
27.8.2009 12:08

Zdareec! Uzasnej rocnik a to pres to, ze mi na visace rozdupali telefon uplne na***** a dovezl jsem si exkluzivni zanet prudusek. Trosku nas ale zarazilo kolik jsme potkali neprijemnejch lidi.. To, co se delo v kotli na K25A, kdy jeden kkt v ksiltovce chtel vsem rozbit hubu za to, ze do nej lidi vrazi uz bylo trosku na povazenou.. Ale co, ted uz nezbejva, nez se tesit na OAMF 2010 !PEACE LIDI!

mike
27.8.2009 12:04

Pro? ste v tom videu vynechali anti-flag???? co proti nim furt mate ty woe :(

Panenka s kytkou ve vlasech
27.8.2009 11:35

nobedar: tak to si nemysl?m, letos to bylo ve stanov?m m?ste?ku opravdu trochu o hubu, tud?? n?kter? negativn? reakce pln? ch?pu:(.... jinak festival super :) http://www.youtube.com/watch?v=_tBvz3Ou1zc

Nobedar
27.8.2009 11:30

Kr?sn? festival... jen bych cht?l vyj?d?it p??n? sm??ovan? k po?adatel?m, aby si z n?kter?ch negativn?ch reakc? nic ned?lali...beztak to jsou jen produkty placen?ch zam?stanc? ?esk?ho molochu(?SSD ODS ?EZ ?PS), aby ni?ili ve?ker? jim nep??telsk? m?sta...

Paja
27.8.2009 11:12

tak to ja zavidim vsem, co uz maji dospano a jsou oka:) mne to letos nejak odrovnalo, holt uz nejak nejsem nejmladsi a 4 temer probdely noci se na cloveku podepisou...;) jo a vsem diky za odkazy z fotkama...je fajn si to zas pripomenout a potesit se pohledem na rozzareny a hezky lidi ;))

plze?
27.8.2009 10:31

Letos z?sadn? v?c. Hodn? DOBREJ ZVUK prakticky na v?ech vystoupen?. Jeden z nejlep??ch za t?ch 15 let, co val?m po Boji?ti. Je?t? by nebylo ?patn? to velk? prom?tac? pl?tno jako v jednom z p?edchoz?ch ro?n?k?. Geronimo - d?ky za op?t v??ivnej konec l?ta, Vivat Hever, vivat Z?vi? vivat Vazel?na.

jooosev
27.8.2009 10:18

Velk? mu?i, m? ta uniformita tis?cihlav?ho st?da taky ?tvala, nicm?n? Geronimo dob?e u??l ?e je aspo? (ty co to rozd?vali) nepustil do are?lu...jinak pro m? nejlep?? ro?n?k, kone?n? sem dospal deficit:D, a chci stra?n? pod?kovat v?m v?em, ?e ste tam byli a ?e ste jak? ste PS: "fotografe z Hav??ova", co tvoje fotky ??? :D

velky muz
27.8.2009 09:56

Aaaa.... Tady se n?kdo zast?v? Paroubka :-/

Panenka s kytkou ve vlasech
27.8.2009 09:45

cht?la bych pozdravit jednoho kluka:): pa?il s n?ma na pilarce napravo od podia asi 5 ?ada lavi?ek se mnou a m?m klukem. m?l dlouh? vlasy v cul?ku, malou bradku, vid?li jsme ho je?t? druhej den na zahr?dce v hospod? ve m?st?, kdy? jsme ?li okolo a poznal n?s:), rozz??il jsi n?s jak nikdo!!! tvoji z?v?re?nou v?tu : ,,tohle byl nejv?t?? rock ?n?roll m?ho ?ivota" nezapomenu:), d??k a p???t? rok:)!

S?m na Candie Payne
27.8.2009 08:53

V?ichni tady n?koho hledaj?, tak j? hled?m taky. Kr?snou blond?nku Moniku z Ro?nova s n?dhern?m zade?kem :-) Potkali jsme se na Candie Payne a pak i na Prague Ska. Byla tam se dv?ma bratry, je j? 22. Tak a? se kdy?tak ozve na mail.


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168