Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

HORSET
24.5.2009 21:47

zdarec lidi , bude kalbaaaaaaaaaa

Arab
24.5.2009 21:15

hoj,nem?te n?kdo zpr?vy jestli budou na Trutnov? Faith No More????

ratamaha
24.5.2009 20:33

2baarny: sy??ci jsou u? v rozpisu ,) 2tropau K: jojo Echti by to cht?lo, maj? to v mal?ku :D

Rika
24.5.2009 19:39

T???jo,Anti - Flag p?ijedouu,tak to je n??ez,t??im se moc..!!=o)..ale nejv?c se t???m,a? budu moct zase uc?tit tu zn?mou v?ni toho magick?ho m?sta toho nejlep??ho fes??ku v?ech dob..!!!..V?em p?eju mnoho ??astn?ch shled?n?,nov?ch zn?m?ch a skv?l?ch z??itk?,kter? V?s neopust? ani a? fes??k skon??..!!..;o)

jooosev
24.5.2009 18:45

Tak se prej bude zase fotit...a nav?c mj. prej budou ??k? cestovatelsk? p?edn??ky, ?i co...e?t? p?ijet ten Baumaxa a u? to nem? chybu :)

baarny
24.5.2009 17:15

lidi?ky u? se nem??u do?kat,douf?m,?e tam budou skv?l? kapelky jenom p?ib?vat !!!!!!!! -Douf?m ?e letos budou 100c nebo Ty sy??ci,ze zahrani?n?ch by to cht?lo n?jakej po??dnej n??ez v rytmu ska-punku,t?eba :)

tropau K
24.5.2009 16:32

ECHT !

pepe
24.5.2009 14:41

v?born? by byli Camarana Kalashnikov...alias HC/ska/punku nejni nikdy dost...

Zdenec
24.5.2009 13:40

Hej mazec BANDS budeto luxus

zuzik
24.5.2009 13:37

ou jeeeee anti-flag tak to bude masak???r....u? se t?????m...See you later

Mahoney
24.5.2009 10:23

Pavel: Kdyby mely na Trutnove zahrat vsechny kapely, ktery chtej, tak ten festival trva deset dni...

jooosev
24.5.2009 09:53

A co takhle 65 days of static???...ehm, Geronimo, Baumaxa neud?val, a ?e pojal koncert trochu jinak ne? ostatn?, pak v tom vid?m (v tom ?e se nezve) u? jenom z?vist, ?e m? v?t?? ?sp?ch ne? kdosi...zase opice, po r?nu :/

Pavel
24.5.2009 08:37

No jo, BauMaxa, XindlX Tak ti na trutnov? nezahrajou. Ona ta suprov? atmosf?ra mezi lidima nen? v?dycky a? tak suprov? v z?kulis? - je to ?koda, p?? hodn? lid? a kapel by na trutnov? r?do zahr?lo ale jaksi se nedohodnou s managementem...

rava??l
23.5.2009 23:16

prej budou letos pou?t?t vod patn?cti !

Nikol
23.5.2009 19:48

Vypsan? fixa nejsp?? nebude.. kdy? jsme se j? ptali, tak ??kali ?e nejsp?? nebudou :-( tak?e kotel na fixe nebude :-D

Kitaro
23.5.2009 17:48

Trutnooooooooooooooooooooooooov ...... m??a b??a

L?ca
23.5.2009 13:11

My chceme Vypsanou Fixu ! ! ! peace ...

Jirka
23.5.2009 12:37

objevil jsem kdesi ve sv?m PC svou t?i roky starou publikaci "Trutnovsk? kytice", je? jsem napsal v roce 2006 po festivalu a kter? se skl?dala s p??b?h? a post?eh? z Boji?t? z let minul?ch. Mnoz? si mo?n? na ni zpomenou a kdo si ji chce p?ipomenout, nebo ji je?t? ne?etl, tak a? si nap??e. Aspo? to bude mal? p?ipom?nka toho, ?e se Boji?t? u? bl???...

troSKA
23.5.2009 10:13

10:13 IN EXTREMO tak tomu moc velk? nad?je ned?v?m. jinak jetli je chcete vid?t tak budou na MASTERS OF ROCK. kuliFERDA

Dennis Lyxz
23.5.2009 10:09

Capitalism Stole My Virginity

Solfernus
22.5.2009 18:53

Docela bych bral na Trutnov IN EXTREMO. Co vy na to?

Ivule
22.5.2009 18:37

Pros?m o za?azen? Vildy ?oka a Bypassu letos na Trutnov?!!!!!!!!!!!!!!!

fpb
22.5.2009 18:06

kouk?m, ?e jelita si tady dala sraz

Kotyna
22.5.2009 17:33

Sed?m u bedny,poku?uju,..... piju v?nko a poslouch?m P.O.D. no prost? si p?ipad?m jak na FESTU!!!Jen m? tady chyb? kotel v n?m m?m gul??.....-?erven? bahno,skv?l?ch lid?,ToiToiky atd.Za??n?m m?t mouchu za chv?li budou hr?t mo?n? Pearl Jam....!!U? se t???m SEE YOU LATER

Jencek
22.5.2009 17:23

Bude fakt Tom Morello...?!

M?mMal?Klitoris
22.5.2009 16:46

Xindl X To je jasn?,Xavier baumaxa to je pochopiteln?,Vypsan? Fixa to je samoz?ejmnost? tak pro? tyhle kapelky tam furt nejsu?

taur
22.5.2009 15:42

co? takhle black crowes,ty maj-jak to vypad? volno..Sedli by na Boji?t? jak prdel na hrnec!!

troSKA
22.5.2009 13:06

L?SKA moja, to si pi? ?e se potk?me. bu? n?kde v pogu, le??c? pod stromem nebo v sedum r?no na benz?nce jak si budem d?vat toho nejlevn?j??ho lahv??a co tam maj? :-) PANKS NOT DET TY VOLE NA Z?KLADN? ? KOLE M??A B??A

Baca a zpravy od p?va
22.5.2009 09:24

FNM neprijedou, ale asi budu v Pragu. Do Trutnova pry dojedu Machine Head a jadro Rage Against The Machine - Tom Morello!!! Jupi....

Cechura
22.5.2009 00:41

Nazdarek bando , co takhle Faith no More neprijedou , kdyz hrajou kousek od CR dal bych za to vsechno.

Kitaro
21.5.2009 22:53

Hoy, lidi, tady to teda ?ije :-) ... super, douf?m, ?e se n?jak domluv?me a na Boji?ti se sraz?me ... 91 dn?, to u? vypad? p?ijateln? ... ant

Jirka
21.5.2009 21:46

objevil jsem kdesi ve sv?m PC svou t?i roky starou publikaci "Trutnovsk? kytice", je? jsem napsal v roce 2006 po festivalu a kter? se skl?dala s p??b?h? a post?eh? z Boji?t? z let minul?ch. Mnoz? si mo?n? na ni zpomenou a kdo si ji chce p?ipomenout, nebo ji je?t? ne?etl, tak a? si nap??e. Aspo? to bude mal? p?ipom?nka toho, ?e se Boji?t? u? bl???...

Kuba
21.5.2009 21:45

Bude letos Znouzectnost?

troSKA
21.5.2009 20:42

jo asory te? sem se zapom?l podepsat :-) FERDA

21.5.2009 20:41

sory n? skinhead byndy, ale skinheads bandy ?ELVA NINJA

troSKA
21.5.2009 20:39

slave: ten m?j p??sp?vek vubec nem?l vizn?t ?e m?m n?co proti skin?m. a u? v?bec je nem?m za n?cky. akor?t sem napsal ?e skiny, jako kapely bych tam moc nezval proto?e se tam nehodijou. pokud chce n?kdo OI tak pojede jako j? na ANTIFEST a tam ur?it? n?jak? skinhead byndy budou. to je asi tak stejn? jak tady asi p?ed m?s?cem n?kdo nadhodil SlipKnoT, to je sice moja nejobl?ben?j?? kapela, ale v TRUNOV? bych je necht?l. LOVE AND PEACE KANEC, PRAS?K, DIVO??K, ?UN?, J?, PRASE

SLAVE
21.5.2009 20:18

to tatroSKA- Hele jo, s tim ?e ska vznilo na jamajce m?? pravdu, jde o to , ?e ne jamajce vznilkli i p?vodn? skinheads, je to k nev??e, ale je to tak a pokud m?? o skinech n?zor, kter? tu podn?til pan Landa, tak tomu nev??, skin nen? n?cek ani rasista, ale to boku?el u n?s nev?di ani ti skinheadi..oni si chud?cci ohholej hlavu a myslej si jak sou cool kdy? zml?t? roma...PEACE

pepe
21.5.2009 19:50

Sm?r se p?ij?m?,aspo? z m? strany ur?it?.O tom m?ru a pohodi?ce tenhle fest p?eci v?dycky byl a douf?m ,?e je?t? dlouho bude.Po pravd? loni m? nijak extra nic nep?ekvapilo.Jenom to kolik lid? cht?lo "tenTrutnov "vid?t.Ale to u? se tady taky prob?ralo.A co se muziky t??e, je pravda, ?e jsem v?t?inu ?asu str?vil na vedlej?? sc?n?,tak?e mi mo?n? spousta zaj?mav?ch v?c? utekla. Kapely kter? si z?eteln? pamatuju jsou POP-PORN,Locomotive a Status Praesents.Hlavn? mi ale po t?ch letech jednotliv? ro?n?ky tro?ku spl?vaj.Jsou ale v?ci kter? nesplynou nikdy:Faith No More,Sepultura,Soulfly,Ml?dek,Cz?kov? a Chaos polit? p?vem,Melody Makers,pravideln? Huba Praha,MIG 21"kdy? je je?t? nikdo neznal",? vihadlo v?dycky,Nukle?rn? Vokurky,Moimir Papalescu a The Nihilists,sobotn? v?len? s ko?alkou ve stanov?m m?ste?ku,p?et?kaj?c? "rakety",ned?ln? BORON, a naposledy lou?en? KURTIZ?N.Kdy? ti dvoumetrovej, stodvacetikilovej, pok?rovanej t?pek bre?? na rameni jako ?elva,tak na to taky nikdy nezapomene?.Tak?e to jsou v kostce moje z??itky za ty l?ta.

troSKA
21.5.2009 19:44

ahOI. p??tel? pr?v? sem se vr?til z pr?glu a ?tu si tady o SKA a SKINHEADS, tak i j? mus?m p?isp?t svou tro?kou do ml?na. nezn?m konkr?tn? detajli a nem?m to to nastudovan?, ale co tak vym tak SKA vzniklo v pades?t?ch letech z jamaisk?ho folkloru, a skini po tom ch?aply a? tak v osumdes?t?ch letech. jinak SKA a SKINHEADS ur?it? pat?? k sob?, ale do TRUTNOVA bych skiny moc netahal. a jak tady n?kdo zmi?oval SKAMPARARAS, tak ti jednou hr?ly v BR?E p?ed tleSKA?em, a bylo to fakt vtipn?: nachystaly n?stroje, nazvu?ily, poh?dali se, navz?jem si dali do dr?ky, zbalili n?stroje a ?li do prdele. L?SKA: ani nev?m ?e tam je adresa, pos?lala to matka, tak asi byla aktyvn? a dopsala ju tam. hOI a punx not death FERDA

thomas
21.5.2009 19:04

to:pepe hele ja se taky omlouvam podle tvyho poctu navstev a vedomosti asi o tomhle vis vic nez ja, tudiz se priznavam se skinheads a ska jsou k sobe spjati neodmyslitelnym zpusobem.a proto bych tuto debatu uzavrel, nabidl smir mezi vsemi dusemi zde, a pokecal napriklad o zazitcich lonskyho rocniku...opice

pepe
21.5.2009 18:32

Jinak m?j prvn? p??sp?vek nebyl nam??en proti nikomu a ni?emu.Jen jsem si tak tro?ku nahlas povzdechl.Muzika m? v?dycky bavila,a podle toho co kolem sebe vid?m,sly??m a ?tu,m?m pocit, ?e dne?n? mlad? generace t?hnouc? k bigb?tu zanedb?v? ostatn? okrajov? hudebn? ??nry.Jasn? SKA je skota?iv? z?le?itost, kter? nem??e nechat nikoho chladn?m a ka?d? kapela m??e v podstat? vytvo?it sv?j origin?ln? styl.Ale pr?v? d?ky tomu se posledn? dobou vyrojilo tolik parti?ek ,?e se v tom davu za??n? ta originalita tro?ku ztr?cet.A to je ten d?vod pro? jsem sem psal.Tak?e se omlouv?m v?em,kter? moje pozn?mky nadzvedly ze ?idle,ale aspo? m?te u toho kompu tro?ku pohybu.A spousta lid? kte?? o tomhle hudebn?m stylu v?d?la jen to "?e je to dobr?" se aspo? tro?ku pou?ila.V?echny v?s zdrav?m a t???m se v srpnu.

pepe
21.5.2009 17:29

P?jel bych taky,a mysl?m ?e by k t?m bubn?m a kyta?e sta?ili ?laby u mal?ho stanu.

thomas
21.5.2009 15:58

ja bych taky prijel, nejezdim tam kvuli ska, ale prave kvuli te atmosfere ktera na tomhle miste nema chybu. hihi letos uz jsem nalakal 23 novejch navstevniku at taky vydi co pohoda a krasnej vykend na kterej clovek mysli celej rok a tesi se na dalsi seslost...opicka

Ali
21.5.2009 10:33

danko: Myslim ze lidi by prijelo dost, ale ticho by asi nebylo, nake ty bubhy a kytara by asi zaznela u indiansk?ch ohn? ...

danko
21.5.2009 10:23

vsem kdo maji/nemaji radi ska: trutnov treba neni o muzice, ale urcite z toho 3-4 ska kapely neudelaji ska festival. zajmalo by me, kdyby tam nehrala zadna kapela, (to jakoze by bylo po 3 dny ticho) kolik by tam prijelo lidi :)

Ali
21.5.2009 10:17

pepe: Ten prispevek nebyl zameren vuci tobe. Taky patrim k dlouhodobej??m n?v?tevn?k?m, na 19 ??ast? teda nem?m, p?ed devatenacti lety jsem n?kde je?t? s ka?erem b?hal :) Ale mysl?m si, ?e se shodneme na tom, ?e to je sp?? o setk?n? a atmosf??e, ne? o kapel?ch co tam hrajou. A jsem docela r?d, ?e trutnov v tomhle z?st?v? takovej, ?e m?ch? v?echny mo?n? ??nry a kapely, pr?v? i ty, kter? by na jin?ch festivalech, kter? p?i zvan? kapel jedou podle tro?ku jin?ho sch?matu ( Pavla Bobka asi na Rock for People nepozvou). Tak?e n?kde na boji?ti u piva. Peace. jinak pro vsechny co by se chteli o hnuti skinheads a ska dozvedet vic, doporucuju tenhle dokument http://www.csfd.cz/film/205577-skinhead-attitude/

bosorka
21.5.2009 09:43

V?era jsem poslouchala Parlor Mob a m?me se opravdu na co t??it...?u??tko...hmmm tak toto nen? spr?vn? zv??e...tak?e ?elvoun

thomas
21.5.2009 09:33

ja uz to ne?e??m byla to jen blbost. Minulej ?rok bylo pom?rn? velk? mno?stv? dobrejch kapel. taky jsem si vybral a mooc r?d se tam vr??t?m u? se t???m...?elva

thomas
21.5.2009 08:57

dobra tedy nechme toho. jeste jednou se omluvuju. trosku me to tema hryzlo do zadku. jinak souhlasim s tebou posloucham to co me bavi a protoze se normalni na chvilku nezastavim tak volim ska. opi?ka

L??a
21.5.2009 08:44

Ale no tak d?cka, u? se tady zase h?d?te... J? se p?izn?m, ?e o muzice toho moc nev?m, ale jsem si celkem jist?, ?e poslouch?m to, co m? oslovilo, a ne to co je in (taky proto, ?e to co je in m? v?t?inou v?bec neoslov?). Kde m? jakej styl ko?eny, nebo pro? vznikl, je mi v?t?inou ?um?k, proto?e u? z t? samotn? hudby je poznat, co t?m auto?i cht?li vystihnout. Tak?e nechme t? v?m?ny n?zor? - ikdy? je to ka?doro?n? tradice a folkl?r :). Uvid?me se ve st?edu 19.8.! (zase mravenec...)

thomas
21.5.2009 08:34

Zrozen? jamajsk?ho SKA Ska vzniklo sm?sic? tradi?n?ho jamajsk?ho folkloru a americk?ch styl?, jako byli Rythym and Blues a Jazz. Tradi?n? jamajskou hudbou bylo Mento, co? je sm?sice karibsk?ch, africk?ch a evropsk?ch hudebn?ch vliv?, pou??vaj? se v n?m jak evropsk? n?stroje (housle) tak i africk? (bonga,benjo), bylo popul?rn? hlavn? ve 40. letech. V 50. letech se prost?ednictv?m americk?ch radi?, kter? se dala naladit i na Jamajce, dostalo na ostrov Rythym and Blues (RNB) a stalo se velmi obl?ben?m a vyhled?van?m stylem. Postupem ?asu ho za?ali hr?t i m?stn? soubory. Kdy? se americk? RNB za?alo m?nit na Rocknrol (Na Jamaj?any byl a? p??li? agtresivn?) za?ali m?stn? soubory mnohem v?ce experimentovat s Jazzem a Mentem, vznikl Shuffle co? byla pr?v? sm?sice t?chto dvou styl?. Shuffle byl p?edch?dcem ska a polo?il jeho z?klady. V?t?inu tehdej??ch hudebn?k? vychovala Alpha boy s?shool,kter? je vedla hlavn? k tradi?n?mu jazzu. Po dokon?en? ?koly v?t?ina jejich ??k? zakl?d? velk? big bandov? orchestry po vzoru americk?ch jazzov?ch hv?zd. Koncem pades?t?ch let minul?ho stolet? byly velk? bigbandov? americk? orchestry nahrazeny men??mi soubory s v?ce bebop/R&B zvukem. A v t? dob? pr?v? i na Jamajce vet?ina soubor? zna?n? m?n? svoji tv??. V?t?ina muzikant? je ovlivn?na poslechem americk?ch rozhlasov?ch ??l?gr?? a tento fakt se z?konit? prom?t? v jejich n?sledn? tvorb?. P?esto Jamaj?an? sk?ruj? a p?ich?zej? s n???m naprosto nov?m. Zvy?uj?c? d?raz je kladen na offbeatov? rytmus menta, kter? p?ich?z? kr?tce a odd?lovan?. Tento z?eteln? synkopovan? rytmus dr?? kytara a kl?vesy a nov? hudebn? styl je na sv?t?. Jmenuje se SKA. Prvn?m, kdo vyu?il tohoto rytmu, byl Ernest Ranglin spole?n? s Cluett Johnson & The Blue Buster, kte?? pravd?podobn? ska i pojmenovali. Cluett Johnson je zn?m sv?m pozdravem Love skaskavoovie, ten sam? p?i jin? p??le?itosti ?ekl : ?Make the guitars go ska! ska! ska!?. Rytmus ska byl odvozen ze ?Shuflle? a ?Boogie?, kter? bylo v m?stn?ch ?dance halls? velmi obl?ben?. Kombinac? popul?rn?ch styl? jako je ?mento?, ?burron rhythm? a styl? nov?ch byly polo?eny z?klady prvn? popul?rn? jamajsk? hudby. Do jist? m?ry se zde prom?taly i vlivy z okoln?ch karibsk?ch ostrov?, kter? s sebou p?iv??eli emigranti z Kuby (Laurel Aitken), Trinidadu, Barbadosu atd. Ska boom se dostavil z?rove? se z?sk?n?m naz?vislosti a odjezdem Angli?an? v roce 1962. Ska se na Jamajce stalo nesm?rn? popul?rn?m a hudebn? producenti jej za?ali ???it do zbytku sv?ta. Tyto kroky maj? plnou podporu vl?dy a v roce 1964 bylo ska prezentov?no jako ?National music of Jamaica? na ?World fairs v New Yorku?. Texty m?ly n?kolik podob od klasick?ch popov?ch pop?vk?, p?es n?bo?ensk? a? po politicky orientovan? texty a texty odr??ej?c? soci?ln? dopady ?ivota na Jamajce, ?asto oko?en?n? m?stn?m n??e??m ?Patois?. Mezi nejzn?m?j?? interprety tohoto obdob? pat?? nap??klad Byron Lee and the Dragonaires, Jimmy Cliff , Prince Buster (vlastn?m jm?nem Cecil Campbell), The Wailers, Desmond Dekker nebo t?eba Skatalites, kte?? na sam?m po??tku hr?li jazz. ...a reaguji na pepe: podle miho ska nikdy spojeny se skinhead nebylo a myslis ze se ska posloucha jen proto ze je in? ne ska je rytmus a uvolneni a kdo ma rad rytmus posloucha ska, kdo ma rad klid posloucha reggae.

alibaba
21.5.2009 02:53

Dobr? r?no Trutnove!!!! :)

Mahoney
21.5.2009 01:36

Po sesti letech taky Lubos Pospisil a dokonce s kapelou. Bomba. Tenkrat hral ve stanu "jenom" s Bohousem Zatloukalem a byl to narez. Az se Bojistem ponese skladba "Tenhle vitr jsem mel rad" budu v jednom velkym transu. Moh by dat i nejakou davnou vec od C&K Vocalu. A vubec, kdyz uz budou letos Spiritual Kvintet, co takhle pozvat i C&K Vocal?? Umite si predstavit, jak nam svym dokonalym sborovym zpevem rvou vnitrnosti na kusy? ---------A ze to vedle kdejaky SKA kapely vypada jako vykopavka? Jdete do haje! Je to predevsim hudebni legenda. Nejakej Tleskac nejspis 40 let existovat nebude.... www.ckvocal.cz

gambrmen
21.5.2009 00:20

pepe: nerozumim, proc by nemohl napsat ze ska pochazi z Jamaiky (kdyz je to pravda), kdyz ty muzes napsat ze ska je puvodne pro skinheady coz je trosku zavadejici, protoze ska je starsi nez skins, kteri vznikli v Anglii spojenim subcultur RudeBoys (pristehovanych z Jamaiky) a Mods. brabenec

Gehe
21.5.2009 00:09

Pepe: Jen je?t? jedna reakce. Nemyslim si, ?e by lidi poslouchali ska jen proto, ?e let? a je IN. Mo?n? d?ky tomu se k lidem dostalo, ale podle m? je hodn? lid?, kterejm se prost? l?b?, proto?e to je vesel? a sko?n? a j? nevim co e?t?. Tak?e ty lidi nepodce?uj a v?? tomu, ?e sou tac?, kter? si v tom na?li to svoje a moj to r?di proto?e cht?j a ne proto?e jim to nut? m?da. Opice ?ofka

pepe
20.5.2009 23:57

Gehe:A to je pr?v? to o ?em jsem tady psal.Ska dneska let? a je ?pln? jedno o kom a o ?em to p?vodn? bylo.A tak to mo?n? m? bejt.

pepe
20.5.2009 23:53

Ale ono je to v podstat? bu?t.Smysl tohohle tamtamu nen? ,aby se tady p?r nad?enc? dohadovalo o nesmyslech.Tak?e koho jsem na?tval nebo urazil nech? mi odpust?:-)

ALFONS
20.5.2009 23:50

Napalm Death jsou na Obscene ve Svoj?ic?ch...no hlavn? ?e budou Na?rot :-))) to? tuhle sobotu na?rot na Na?rot v Brnisku zd???r!!! ;-) gorila na?rot :-))))

Gehe
20.5.2009 23:49

No, zaj?malo by m?, co by na debatu o ska a jeho p?vodu ?ek Simon Ruffskank (zp?v?k Chancers). Mimochodem Chancers podle m?ho hrajou vynikaj?c? ska a kdo Simona vid?l, tak je mu jasn?, ?e ska a skinheads pat?ej k sob?. Probl?m bude mo?n? v tom, ?e si n?kte?? pletou skinheady s n?ckama. M??a pus?k

pepe
20.5.2009 23:45

V?ak taky SKA v podob? o kter? se bav?me ,nem? s Jamajkou a 50t?ma l?tama nic spole?n?ho.

V?clav havel 1989
20.5.2009 23:40

Komunist? v?s budou stra?it nezam?stnanost?, nen? to pravda, ni?eho se nebojte. Dvacet let tvrdila ofici?ln? propaganda, ze jsem nep??telem socialismu, ?e chci v na?? zemi obnovit kapitalismus, ?e jsem ve slu?b?ch imperialismu, od n?ho? p?ij?m?m tu?n? v?slu?ky, ?e chci b?t majitelem r?zn?ch podnik?... Byly to v?echno l?i, jak se z?hy p?esv?d??te, proto?e tu brzy za?nou vych?zet knihy, z nich? bude z?ejm?, kdo jsem a co si mysl?m. Slibuji v?m, ?e funkci prezidenta vezmu na jedno volebn? obdob?, ale pak bych se cht?l v?novat pr?ci dramatika. Tak? v?m slibuji na svou ?est, pokud se za m?ho volebn?ho obdob? nezlep?i ?ivotn? ?rove? v ?SFR, s?m odstoup?m z funkce. V budoucnu se podle m?ho m?n?n? mus? prezidentsk? ??ad vymezit. Prezident nem??e m?t tak velk? pravomoci? jak? m? dnes. Pro m? nen? rozhoduj?c?, s jak?m slovem jsou soci?ln? jistoty spojov?ny, ale to, jak? jsou. J? si p?edstavuji, ?e by m?ly b?t daleko v?t??, ne? jak? poskytovalo to, co mnoz? naz?vaj? socialismem. Mo?n? se pt?te, o jak? republice sn?m. Odpov?m v?m: O republice lidsk?, kter? slou?? ?lov?ku, a proto m? nad?ji, ?e i ?lov?k poslou?? j?. Za sv?j t?et? ?kol pova?uji podporu v?eho, co povede k lep??mu postaven? d?t?, star?ch lidi, ?en, nemocn?ch. t??ce pracuj?c?ch, p??slu?n?k? n?rodn?ch men?in a v?bec v?ech ob?an?. kte?? jsou na tom z jak?chkoliv d?vod? h??e ne? ostatn?. ??dn? lep?? potraviny ?i nemocnice nesm? b?t v?sadou mocn?ch, ale mus? b?t nab?dnuty t?m, kte?? je nejv?ce pot?ebuj? P?ipravujeme koncept d?kladn? ekonomick? reformy, kter? nep?inese soci?ln? stresy, nezam?stnanost, inflaci a jin? probl?my, jak se n?kte?? z v?s ob?vaj?. Sv?d?t v?echno na p?edchoz? vl?dce nem??eme nejen proto, ?e by to neodpov?dalo pravd?, ale i proto, ?e by to mohlo oslabit na?i povinnost samostatn?, svobodn?, rozumn? a rychle jednat. V?ichni chceme republiku, kter? bude starostliv? pe?ovat o to, aby zmizely v?echny poni?uj?c? p?ehrady mezi r?zn?mi spole?ensk?mi vrstvami, republiku, v ni? se nebudeme d?lit na otroky a p?ny. Tou??m po takov? republice v?c ne? kdo jin?. N?? st?t by u? nikdy nem?l b?t p??va?kem ?i chud?m p??buzn?m kohokoliv jin?ho. Mus?me sice od jin?ch mnoho br?t a mnoh?mu se u?it, ale mus?me to po dlouh? dob? d?lat zase jako jejich rovnopr?vn? partne?i, kte?? maj? tak? co nab?dnout. Jsou lid?, kte?? kal? vodu a panika??, ?e se bude zdra?ovat. D?vejte si na n? pozor! Pt?te se s ?divem, jestli bude inflace, jestli bude zdra?ov?n?? Mnohokr?t a jasn? tato vl?da ?ekla ve sv?m programov?m prohl??en?, v?etn? dal??ch dokument? a minist?i na sv?ch tiskov?ch konferenc?ch, ?e jejich ?sil?m je, aby p?echod od neekonomiky k ekonomice byl pokojn?, bez soci?ln?ch aspekt?, bez n?vaznosti nezam?stnanosti, bez jak?chkoliv soci?ln?ch kriz? nebo podobn?. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo n??eho, to v t?hle chv?li nev?m, zat?m je snaha, aby se neh?balo nic, alespo? v nejbli???ch m?s?c?ch. ??dn? gigantick? zdra?ov?n? nebo dokonce nezam?stnanost, jak to panik??i systematicky ????, nic takov?ho nep?ipravujeme. Ji? nikdy do ??dn?ho paktu nep?jdeme. Podle m?ho m?n?n? nesm? n?? st?t ?et?it na investic?ch do ?kolstv? a kultury... Tak? n?? mnohokr?t deklarovan? ?mysl prov?st reformu tak, aby nevedla k velk?m ot?es?m, velk? inflaci, nebo dokonce ke ztr?t? z?kladn?ch soci?ln?ch jistot, mus? na?i ekonomov? p?ijmout prost? jako ?kol, kter? jim byl zad?n. Zde neplat? ??dn? NEJDE TO. V?clav HAVEL v roce 1989

naivefighter
20.5.2009 23:38

4 Bizon: podle se Skampararas daj taky pova?ovat za skinheadskou kapelu(nic proti nim)

Fuji
20.5.2009 23:36

Pepe no tak ska asi neni puvodn? ur?en? pro skinhedy nevim jestli by se v?bec na Jamajce v n?jakejch 50. letech na?li

pepe
20.5.2009 22:56

Ali:V?ak j? taky necht?l prudit.Jedu letos po devaten?ct? a je mi jasn?, ?e se m?n? v?kovej pr?m?r,a t?m i hudebn? vkus lid?.Nechci tvrdit, ?e m? n?jak? Ska kapela nep?ekvap?,ale tro?ku m? ?tve ?e tenhle styl lidi poslouchaj jen proto, ?e je to IN.Ale stejn? se na v?s v?echny t???m.........

Sifilizo
20.5.2009 22:54

Za Prago Union po?kr?bu v?echny organiz?tory po z?dech

Ali
20.5.2009 22:48

pepe: Spr?vnej n?zor ;) taky jsem zv?davej na odpov?d ... jinak si mysl?m, ?e trutnov nen? a? zas tolik o kapel?ch, jako sp?? o atmosf??e, ?ili nen? nutn? p?eh?n?t s po?tem kapel jak?hokoli ??nru. Peace.

pepe
20.5.2009 22:43

A hlavn? nepi? ?e SKA poch?z? z Jamajky ,nebo n?co podobn?ho,nebo ze sebe ud?l?? tot?ln?ho ignoranta.

pepe
20.5.2009 22:41

4lula:Bez ur??ky,na rozd?l od tebe se o muziku docela zaj?m?m.Ob?as si zjist?m kde m? jakej styl ko?eny,a neposlouch?m ho jenom proto ?e je to zrovna m?dn? z?le?itost.

Lula
20.5.2009 22:13

Co?e? Ska a skinhead? prober se!!

pepe
20.5.2009 21:58

Neberte to jako prudu,ale jak tak pro??t?m diskuzi m?m pocit, ?e by se n?m z toho par?dn?ho multi??nrov?ho fes???ku mohl st?t nudnej SKA fest.Nic proti polkov?mu rytmu,ale v?te o tom, ?e SKA je p?vodn? muzika pro Skinheady?To by se RUDE BOY?S divili jak? t?pky dneska skota?ej na jejich muziku.... lachtan s plochejma nohama

rudy
20.5.2009 21:49

,,U? jsme doma,, ty u? taky na boji?ti dlouho nehr?li dlouho d?k geronimo.

jooosev
20.5.2009 21:37

No Los Fastidios by byli dobr?, ne???...nicm?n? z polskejch bych byl na v?tvi (ne ?e by mi Leniwiec nesta?il) z Blade Loki...ale La Ruda by byla taky dobr?...t?ch 13 pod?lanejch tejdn? snad nevydr?im...mravenec...teda snad...

trutnovforever
20.5.2009 19:11

4bunchie. Jednoden? l?stek na trutnov? neexistuje, jinak na cel? ?ty?i dny stoj? cca 700K?(26E). Kdo tam jednou vstoup?, tak ur?it? tam mus? je?t? dal?? den a dal?? a dal?? a p???t? rok jede zas, jinak to nejde, je to jak proklet?, proto v?bec neuva?uj o jednom dni...?elva po canabis pa?b?.

bunchie
20.5.2009 18:58

ahoj o feste pocujem prvy krat a chcem sa spytat kolko stoji jednodnovy listok cca? a neviete kedy budu hrat anti flag? dakujem za odpovede

bizon
20.5.2009 18:49

4fuzi: byl tu skampararas nadhozeny,taxem ho jenom podporil:)

Fuji
20.5.2009 18:36

Nic proti Skampararas, ale ?ekl bych, ?e je spoustu kvalitn?j??ch ska kapel, ale kdy? u? n?jakou Polskou tak Vavamuffin jinak bych si dal Babylon Circus, La Ruda nebo n?jak? Latino nap?. Panteony nebo Karamelo Santo a mohl bych asi napsat spoustu dal?ich...

bizon
20.5.2009 17:37

4rude: kuva neblbni,preca nechtej,aby hrala skins kapela na hippies festaku,si blazen?? jo skampararas by sa me taky pekelne zamlouval!!

rude z DO
20.5.2009 16:12

kapelky se kr?sn? pln?, m?m zat?m s leto?n?ho trutnova ohromnou radost. Nebyli by los fastidios?

danko
20.5.2009 15:31

viiiic polskych kapel!!!!! kdyz uz je jeden z dedicated ryszard siwiec..... Sari Ska Band, Skampararas......

Mat?j
20.5.2009 15:00

bosorka: Na Heveru a Vazel?n? jsem byl a bylo to super :). Klidn? bych ?el znova :). Jinak, Karpatsk? Chrb?ty asi roz???ili dechovou sekci o dal?? trubku, pozoun a baryton saxofon, viz zde: http://www.youtube.com/watch?v=jcH7VovHIhw Bude to n??ez :).


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168