2013-08-15   

Hoka-hej! Včera začalo neoficiálně spiklenecké setkání... V Undergroundovém stanu se hrálo do ranních hodin, kdy už hvězdy začal pohlcoval nový den......