2013-01-06   

VÝZVA TŘÍKRÁLOVÁ podporujeme volbu Karla Schwarzenberga

Po minulé nedůstojné volbě prezidenta republiky parlamentem vnímáme zvýšení odpovědnosti a vlivu občanů v přímé volbě jako krok správným směrem. Právě proto chceme a musíme vybírat odpovědně i cílevědomě.                                                          Jsme přesvědčeni, že nový prezident má tři úkoly.