2013-02-12   

VÝZVA TŘÍKRÁLOVÁ podporujeme volbu Karla Schwarzenberga