2017-06-29   

K roční pauze... Milé squaw, vážení a stateční spolubojovníci a přátelé.

Před začátkem prázdnin ještě než se rozjedete na cesty, vybubnováváme, že letošní narozeninová oslava a setkání, Open Air Festival – Workshop se bohužel neuskuteční v podobě, jak jsme zamýšleli. Necháme odpočinout sobě, vám i Matce Zemi, kde se festival dvacet šest let odehrával.

Návrat ke kořenům

Festival Trutnoff měl oslavit své 30. a neoficiální 33. narozeniny návratem ke kořenům jako Open Air Workshop a zahradní slavnost u epicentra svého vzniku. Poté, když nebyl dlouho znám nový nájemce tradičního festivalového areálu Bojiště a trutnovská radnice až v únoru oznámila, že nikoho nového nenašla a sama bude prozatím jeho správcem (když před časem ze třech čtvrtin pozemků, kde se festival pořádá, radní udělali stavební parcely a zasíťovali je), našli jsme si pro letošní rok nové místo na soukromých pozemcích na okraji obce před Trutnovem.

Oslavu vzniku Českého Woodstocku jsme chtěli uskutečnit v duchu připomínky jeho počátků – na zelené louce a v komornější podobě spiklenecké pospolitosti. Symbolicky v blízkosti místa jeho vzniku - nedaleko Hrádečku, nad wigwamem našeho náčelníka. Setkání mělo evokovat okolnosti svého vzniku, bohužel možná až příliš... Téměř za slovo nás vzali představitelé bývalé sudetské obce, na jejímž okraji se soukromé pozemky o velikosti jedenácti hektarů nacházejí. Bohužel.

Když duben přichází: Žádný rokáč tady nechci

Již na prvním setkání v dubnu nám místní podnikatel, který zaměstnává i některé členy zastupitelstva a bývalý dlouholetý člen komunistické strany, nyní představitel ODS, u starostky řekl: „Nechci tady žádný rokáč, poslouchám jazz“. A signál byl vyslán.

Povalující se injekční stříkačky a požírači malých děti?

Bez jakéhokoli racionálního zvážení a posouzení naši nabídku na spolupráci představitelé obce několikrát odmítli. O technickém zajištění se nechtěli bavit. Uplatňovat se začala zakořeněná a vžitá nedůvěra k čemukoliv novému, cizímu a neobvyklému. Dezinformace a nepravdy se začaly šířit. Bylo to, jakoby doprostřed obce měla spadnout bomba, ze které vyskáčou samí narkomani a alkoholici, kteří se budou všude povalovat a zamoří celou vesnici. Srovnají ji se zemí, budou bourat ploty, vykrádat stodoly a stavení, očesávat úrodu a pošlapou pronajatou louku. Z paží jim budou koukat injekční stříkačky a snad budou i požírat malé děti.

Účelově přijaté vyhlášky za pozlacené klacky - skončit v deset, sobě si dáme výjimky

Obec účelově přijala několik vyhlášek, které napasovali na naše festivalové setkání a namířili tak, aby znemožnili jeho konání. Své akce z nich vyjmuli. Stanovili takové podmínky, které konání našeho setkání při zachování tradičního ducha a programové struktury, jak ji znáte, kdy kapely hrály téměř do svítání, nebylo možné uskutečnit a prakticky je znemožňují. Skončit s hraním krátce po setmění v deset večer (v Trutnově o půlnoci), nehlučet stroji již od osmi a tyto klacky pod nohy měl pozlatit nestandardní dvacetiprocentní poplatek ze vstupenky.

Po bezpřehé svobodě, zákazy a omezení

Po devadesátých letech plných bezbřehé svobody, usazení a zklidnění na přelomu milénia přichází řada zákazů, vyhlášek a omezení, kterými se redukuje společenský život. Vracíme se tam, kde už jsme jednou byli. Zmíněné vyhlášky se dají lehce zneužívat a ohýbat podle potřeby na kohokoliv a kdekoliv. Mladé Buky jsou toho příkladem. Stačí se někomu z vedení obce znelíbit nebo se na místním úřadě nelíbí druh kultury či jen svojí sešlostí vytváříte radnici nebo nějakému místnímu podniku či podnikateli jí blízkému konkurenci. A zastupitelé mají možnost vám nastavit takové podmínky, které jsou likvidační nebo znemožňují danou akci uskutečnit. Případně ji alespoň ztíží. A tváří se to stejně jako v minulosti - že je vše legální.

Snaha o racionální domluvu

Ještě minulý týden jsme se snažili iniciovat svolání zasedání zastupitelstva a racionálně se domluvit na bezpečnosti v obci, když skončíme v deset hodin večer. Chtěli jsme informovat o technickém zajištění. Požádali jsme o udělení výjimky z nočního klidu, která by nám umožnila klidný průběh našeho workshopu. Z patnácti členů zastupitelstva odpověděli čtyři. Navíc jsme měli indicie, že i kdyby se podařilo zastupitelstvo svolat, udělali by to tak, aby nebylo usnášeníschopné. Hrách se rozkutálel po zemi, perly se rozsypaly.

Vezměte si na ně vidle! Kapely nejezděte?

Tam, kde veřejně vyzývá starostka pod různými vlivy k použití vidlí proti nám a našim blízkým, dospěli jsme k tomu, že nechceme riskovat zdraví vaše i hudebníků, tak aby se cokoliv stalo. Nechceme Vás – naše pokojné squaw a spolubojovníky -  vystavovat jakékoliv agresivitě a újmě. A hrát si na policajty a “zločince” nebo doslova na rok 87 a 84 jsme si nechtěli. Krátce poté obesílá a obvolává místní starostka kapely a pod různými nesmysly je odrazuje od jejich vystoupení.

Děkujeme...

Naše aktivity tak přesouváme na příští rok. I když naše festivalové setkání mohlo být přínosem pro místní teritoria. Děkujeme vám všem za trpělivost a přízeň. Děkujeme vlastníkovi luk Mojkovi, panu hospodáři Ervínovi a osvíceným zastupitelům panu Vodovi zpod Pralesa a panu Štěpánovi, který nám nabídnul i svůj dům, a sousedům z Velkých Svatoňovic za podporu.

Radujme se a ještě něco připravíme

Radujme se společně z přicházejícího léta a See You Later... Už nyní se nám ozývají z různých teritorií, měst i obcí s nabídkou ležení. Nejspíš pro vás ještě letos něco vymyslíme... Domluvené kapely s rodinným kmenovým Pow-Wow počítají. BUDEME DEBATOVAT A BUBNOVAT NA ZAHÁNĚNÍ ZLÝCH DUCHŮ A DÉMONŮ.

Opatrujte se. Srdečně...

Geronimo Tribe